BESİNSİZLİK (TDK)

Besinsiz olma durumu, gıdasızlık.

Besinsizlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESİNSİZ Nedir?


1 . Besini olmayan, kendisinde besin bulunmayan.
2 . Yeterince besin alamayan, gıdasız.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GIDA Nedir?

Besin: "Başka yerlerde süt, ekmekten üstün bir gıdadır."- B. Felek.

GIDASIZ Nedir?

Besini olmayan, yeterli besin alamayan, besinsiz.

GIDASIZLIK Nedir?

Besinsizlik.

B E K L N S S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Besinsizlik,

8 Harfli Kelimeler

Besinsiz, Ensizlik, Nikelsiz, Sinsilik,

7 Harfli Kelimeler

Benizli, Besinli, Bilezik, Bilisiz, İbnelik, İliksiz, İzbelik, Nikelsi, Sekizli, Silisiz, Sizinki,

6 Harfli Kelimeler

Benlik, Besili, Bikini, Binlik, İbikli, İbiksi, İkizli, İliksi, İlinek, İsilik, İzinli, Kilise, Kinsiz, Sekili, Seslik, Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Beniz, Benli, Besin, Besni, Bezik, Bezsi, Bikes, Bilek, Binek, Ekili, Eksin, Eksiz, Ensiz, Eskil, Eskiz, İblis, İkili, İlkin, İzlek, İznik, Kesin, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kinli, Liken, Nesil, Nikel, Sebil, Sekil, Sekiz, Seksi, Selis, Sesli, Silik, Silis, Silki, Sinek,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Bili, Bini, Ekin, Ekli, Eksi, Elik, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Ezik, İbik, İbis, İbne, İken, İkiz, İlik, İlke, İnek, İnik, İsli, İzbe, İzin, Kile, Kils, Lens, Link, Lise, Nebi, Nesi, Seki, Seks, Sezi, Sili, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bez, Bin, Biz, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Kez, Kil, Kin, Leb, Sek, Sel, Sen, Ses, Sik, Sin, Sis, Siz, Ski, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, En, Es, İl, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.