BESİNEYÖNELİM (TDK)

Balıkları daha bol yiyeceğe doğru sürükleyen fiziksel tepki.

Besineyönelim kelimesi baş harfi B son harfi M olan bir kelime. Başında B sonunda M olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi M . Başı B sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

B E E E L M N N S Y Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Böylemesine,

10 Harfli Kelimeler

Bilinmeyen, Öylemesine,

9 Harfli Kelimeler

Böylesine, Esinlenme, Yenilenme, Yinelenme,

8 Harfli Kelimeler

Benlenme, Beslenen, Beslenme, Beyinsel, Esinleme, Öylesine, Söylenme, Yemenili, Yenileme, Yineleme,

7 Harfli Kelimeler

Belenme, Besinli, Besleme, Besmele, Beyinli, Beyinsi, Bilenme, Bilinen, Bilinme, Binilme, Böylesi, Elimine, Embesil, Eylemsi, Eynesil, İslenme, Ölesiye, Önlenme, Silinme, Söyleme, Yelseme, Yemenli, Yeminli, Yenilme, Yenimsi, Yönelim, Yönelme, Yönleme, Yönseme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Beliye, Besili, Bileme, Bismil, Biyeli, Elbise, Elenme, Enenme, Esleme, Esneme, Eyleme, İlenme, İlmiye, İnilme, İnleme, İnmeli, İsleme, Lösemi, Mesele, Mineli, Nesnel, Önemli, Önleme, Öylesi, Seneye, Söylem, Yeleme, Yemeni,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Benli, Besin, Besni, Beyin, Bilim, Bilme, Bilye, Binme, Biyel, Bölen, Bölme, Böyle, Ebeli, Eleme, Eneme, Enlem, Eseme, Eylem, İblis, İslim, İsmen, Lemis, Linin, Mebni, Meles, Mesel, Mesen, Meyil, Milis, Misel, Misil, Möble, Nemli, Nemse, Nesil, Nesim, Nesne, Neyse, Önlem,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Bili, Bini, Biye, Böle, Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Enli, Ense, Esen, Esim, Esin, Esme, İbis, İbne, İlim, İlme, İnme, İsim, İsli, Lens, Lime, Lise, Meni, Mine, Mini, Nebi, Nene, Nesi, Nine, Niye, Ölme, Önel, Önem,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bey, Bin, Bön, Ebe, İle, İni, İye, İyi, Leb, Ley, Lim, Lös, Men, Mey, Mil, Mis, Nem, Ney, Nim, Sel, Sem, Sen, Sim, Sin, Yel, Yem, Yen, Yön,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, En, Es, Ey, İl, İm, İn, İs, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Se, Si, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.