BESİCİ (TDK)

Sığır, davar vb. hayvanları besleyerek semirten, satan kimse.

Besici kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi C , altıncı harfi İ . Başı B sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVAR Nedir?


1 . Koyun ve keçiye verilen ortak ad.
2 . Koyun veya keçi sürüsü: "Çoban davarı yaymaya götürdü."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SEMİ Nedir?

İşitme.

SIĞIR Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.
2 . hakaret yollu Anlayışsız, kaba saba kimse.

B C E S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Besici,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, İbis, Seci,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Es, İs, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.