BERTİLMEK (TDK)


1 . İncinmek, burkulmak: "Sağ kolumdaki bir lif, o zaman bertilip kopmuş olmalıydı."- N. Eray.
2 . Berelenmek, yaralanmak.
3 . Morarmak, çürümek.

Bertilmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERE Nedir?


1 . Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük.
2 . Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik. bere (II) isim Fransızca béret Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık: "Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi."- A. Ş. Hisar.

BERELENMEK Nedir?

Bereli duruma gelmek: "Taşlara çarpan ayakları berelenmişti."- Ö. Seyfettin.

BURKULMA Nedir?

Burkulmak işi.

BURKULMAK Nedir?


1 . Burkma işine konu olmak.
2 . Kol, parmak vb. birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek, bir zorlanma sonucunda incinmek: "Kadınlar korktular, ayaklarında mutfak takunyaları burkularak bahçeye koştular."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Üzüntü duymak: "Hayatımızda bozukluğunu, yokluğunu içlerimiz burkularak duyduğumuz ne vardır ki millî şuur eksikliğinden gelmesin?"- O. S. Orhon.

ÇÜRÜMEK Nedir?


1 . Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak: "Sen toprakta çürürsün canım kardeşim / Ben ayakta."- B. R. Eyuboğlu.
2 . Sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek: "Onun gelişine kadar da kağşamış, çürümüş, küflenmiş yapı ayakta kalamazdı."- T. Buğra.
3 . Vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak.
4 . mecaz İnsan yıpranmak, çökmek.
5 . mecaz Bir düşünce temelsiz ve kanıtsız kalmak.

İNCİ Nedir?


1 . İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
2 . Bu tanelerden oluşan takı: "Yalıdaki ev, Dürnev Hanım'ın halılarını, incilerini gözden çıkarmasıyla kurtuldu."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle.

İNCİNME Nedir?

İncinmek işi: "Küpeli Hafız bize baba mirasıdır, incinmesinden haberim olmalı."- M. N. Sepetçioğlu.

İNCİNMEK Nedir?


1 . Çarpma, sıkışma, burkulma vb. etkenlerle vücudun bir yeri ağrı verir duruma gelmek: "İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar."- F. N. Çamlıbel.
2 . (-den), mecaz Birinin herhangi bir davranışı yüzünden üzüntü duymak, gücenmek, kırılmak.

MORARMA Nedir?

Morarmak işi.

MORARMAK Nedir?


1 . Mor bir renk almak.
2 . Herhangi bir sıkıntı, darbe veya hastalıkla vücudun bir yeri mor renk almak: "Parça parça morarmış yüzüyle ateş püskürüyordu."- A. Ş. Hisar.
3 . mecaz Herhangi bir söz ve davranıştan bozulmak.
4 . mecaz Mahcup olmak.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARALANMA Nedir?

Yaralanmak işi.

YARALANMAK Nedir?


1 . Yaralama işi yapılmak: "Adamcağızın yaralanmamış tarafı kalmamış."- R. H. Karay.
2 . mecaz Gücenmek, incinmek, kırılmak: "Gururu yaralanan genç adam, duyduğu acı ile kendisini yeniden yaratmıştı."- Y. Z. Ortaç.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

B E E K L M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Belirtmek, Bertilmek,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Belirtke, Belirtme, Berkitme, Bertilme, Biletmek, Birlemek, Kertilme, Kirletme, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Belemir, Belirme, Berkime, Bertmek, Bilemek, Bilerek, Biletme, Birleme, Ektirme, Eritmek, İletmek, Kemerli, Mertlik, Metelik, Teberli, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Bertik, Bertme, Bileme, Bilmek, Bitler, Bitmek, Briket, Ebelik, Ekilme, Emekli, Erimek, Eritme, Etkime, İletme, Kelime, Kerime, Kertme, Melike, Mertek, Metrik, Tebrik, Tekbir, Tekmil, Tembel, Temlik, Terlik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belik, Belit, Belki, Beril, Beter, Betik, Betim, Bilek, Bilet, Bilme, Bitek, Bitme, Ebeli, Eklem, Ekler, Elbet, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İbret, İlmek, İmlek, İrkme, İtmek, Kebir, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Beti, Bile, Brik, Brit, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İbre, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leb, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.