BERKİTMEK (TDK)

Sağlamlaştırmak, tahkim etmek, takviye etmek.

Berkitmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMLAŞTIRMA Nedir?

Sağlamlaştırmak işi.

SAĞLAMLAŞTIRMAK Nedir?

Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek.

TAHKİM Nedir?


1 . Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
2 . hukuk Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi.

TAKVİYE Nedir?


1 . Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme, berkitme, pekiştirme.
2 . Yardımcı kuvvet, destek: "Düşmanı, takviye gelinceye kadar oyalamak zorundaydılar."- .

B E E K K M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Berkitmek,

8 Harfli Kelimeler

Bekitmek, Berkimek, Berkitme, Ektirmek,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Berkime, Bertmek, Ektirme, Eritmek, Etkimek, Kertmek,

6 Harfli Kelimeler

Bertik, Bertme, Bitmek, Briket, Erimek, Eritme, Etkime, İrkmek, Kerime, Kertik, Kertme, Kriket, Mertek, Metrik, Tebrik, Tekbir, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Beter, Betik, Betim, Bitek, Bitme, Ekmek, Erime, Erkek, Ermek, Etmek, İbret, İrkme, İtmek, Kebir, Kekre, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Mekik, Merek, Meret, Metre, Teber, Teker, Tekir, Tekke, Tekme, Temek, Terbi, Terek, Terim, Terki, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Beri, Berk, Beti, Brik, Brit, Ebet, Ekim, Ekme, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, İbre, İtme, Kebe, Keke, Keme, Kere, Kete, Krem, Meke, Meri, Mert, Remi, Teke, Tere, Terk,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eke, Erk, Eti, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik, Kim, Kir, Kit, Met, Mir, Mit, Ret, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, Er, Et, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.