BERHANE (TDK)

Büyük, harap, kullanışsız (ev): "Pek büyük, pek berhane bir şeydir."- S. Birsel.

Berhane kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi H , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi E . Başı B sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERHANE Nedir?

Büyük, harap, kullanışsız (ev): "Pek büyük, pek berhane bir şeydir."- S. Birsel.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

HARA Nedir?

Atların yetiştirildiği ve bakımlarının yapıldığı, hayvanların rahatça hareket etmelerini sağlayan alanların bulunduğu tesis: "Karacabey harası."- . hara (II) isim, eskimiş (ha:ra:) Farsça ¬¥r¥ Hare.

HARAP Nedir?


1 . Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran: "Duvarları yıkılmış, çatıları yanmış, harap bir köyün hizasına gelince yaver atından atladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bitkin, yorgun, perişan: "Kiraz yemekten insanlar harap, perişan olurdu."- R. H. Karay.
3 . eskimiş Çok sarhoş.

KULLANIŞSIZ Nedir?

Kullanılması güç, kullanılmaya elverişli olmayan: "Kullanışsız bir ev."- .

A B E E H N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Berhane,

5 Harfli Kelimeler

Beher, Behre, Haber, Harbe, Rahne,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Eren, Hane, Hare, Heba, Narh, Nere, Reha,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Ban, Bar, Ben, Bre, Ebe, Hab, Han, Har, Her, Nar, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, An, Ar, Be, Eh, En, Er, Ha, He, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.