BERBERİCE (TDK)


1 . Berberilerin kullandığı dil.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Berberice kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi E . Başı B sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERBER Nedir?


1 . Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse, erkek berberi, perukar.
2 . Bu işin yapıldığı dükkân, erkek berberi, perukar: "Bütün dükkânlar, bakkallar, berberler, kunduracılar bu ana yolun üzerindedir."- S. F. Abasıyanık.

BERBERİ Nedir?

Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

B B C E E E R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Berberice,

7 Harfli Kelimeler

Berberi,

6 Harfli Kelimeler

Beceri, Berber, Cebire, Reiber,

5 Harfli Kelimeler

Berri, Biber, Birer, Cebir, Cibre,

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Bere, Beri, Cebe, Ecir, Erce, İbre,

3 Harfli Kelimeler

Bir, Bre, Cer, Ebe, Ece,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Er, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.