BENZİLLEME (TDK)

Bir moleküldeki hidrojen atomunun yerine benzil kökü getirme.

Benzilleme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Z , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı B sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

BENZİL Nedir?

Suda çok az çözünen "benzil alkol" teriminde geçer.

HİDROJEN Nedir?

Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

MOLEKÜL Nedir?


1 . Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
2 . fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
3 . mecaz Bir bütünün en küçük parçası.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

B E E E L L M N Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Belinleme,

8 Harfli Kelimeler

Bellenme, Bezemeli,

7 Harfli Kelimeler

Belenme, Belleme, Benzeme, Bezenme, Bezilme, Bezleme, Bilenme, Bizleme, Ellenme, İzlenme, Menzile, Mezbele, Nezleli,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellem, Bezeli, Bezeme, Bileme, Elemli, Elenme, Elleme, Ezilme, İlenme, İnleme, İzleme, Menzil, Zembil,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Belli, Beniz, Benli, Bezen, Bezme, Bilme, Binme, Ebeli, Eleme, Elzem, Eneme, Eneze, Enlem, Enzim, Ezine, İzlem, Mebiz, Mebni, Melez, Milel, Nebze, Nemli, Nezle, Zelil, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beze, Bezm, Bile, Elem, Elim, Elli, Emel, Emen, Emin, Enez, Enli, Ezel, Ezme, İbne, İlle, İlme, İnme, İzbe, Lime, Meni, Meze, Mine, Nebi, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bez, Bin, Biz, Ebe, İle, Leb, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, En, İl, İm, İn, İz, Le, Me, Mi, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.