BENZERBİÇİMLİLİK (TDK)

Benzerbiçimli olma durumu.

Benzerbiçimlilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Z , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi İ , Başı B sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZERBİÇİMLİ Nedir?

Biçimleri aynı olan ya da sıkı benzerlik gösteren.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

B B E E K L L M N R Z Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Biçilebilmek, Bilinebilmek, Bilinemezlik, Çizilebilmek,

11 Harfli Kelimeler

Biçilebilme, Bilinebilme, Bilinmezlik, Birikebilme, Çizilebilme,

10 Harfli Kelimeler

Belirlenim, Biçebilmek, Biçimlilik, Bilebilmek, Çizebilmek, İzmirlilik, Kibirlenme,

9 Harfli Kelimeler

Benzerlik, Biçebilme, Bilebilme, Bilezikli, Bilinemez, Bilmezlik, Birlenmek, Çekinilme, Çelebilik, Çillenmek, Çizebilme, Erimezlik, İçirilmek, İliklenme, Kilermeni, Rizelilik,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Benlikçi, Berkinme, Bezilmek, Biberlik, Biçilmek, Bilenmek, Bilinçli, Bilinmek, Bilinmez, Binilmek, Birlemek, Birlenme, Bizlemek, Çemberli, Çerezlik, Çillenme, Çimenlik, Çizilmek, İçerikli, İçirilme, İçlenmek, İkilemli, İkilenme, İlikleme, İzlenmek, Kirlenme, Melezlik, Nemlilik, Reçellik, Reçineli, Rezillik, Zeminlik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Bekinme, Belemir, Belirli, Belirme, Belkili, Benekli, Benimki, Benizli, Benzeri, Berkime, Bezekçi, Bezekli, Bezilme, Biberli, Bibilik, Biçenek, Biçilme, Biçimli, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bilezik, Bilinme, Binilme, Birikim, Birikme, Birleme, Bizimki, Bizleme, Çekberi, Çekilme, Çekimli, Çekinme, Çekmeli, Çelikli, Çelimli, Çemenli, Çenekli, Çilekli,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellem, Bellik, Benlik, Benzer, Bereli, Beriki, Bezeli, Bezmek, Biçmek, Bikini, Bileme, Bilinç, Bilmek, Binbir, Binlik, Binmek, Birlik, Brezil, Çelebi, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çember, Çemrek, Çeneli, Çerkez, Çermik, Çileli, Çileme, Çinili, Çirkin, Çizili, Çizmek, Ebelik, Ekilme, Elekçi, Elemli, Emekçi, Emekli,

5 Harfli Kelimeler

Bebek, Bekçi, Bekri, Belek, Belen, Belik, Belki, Belli, Benek, Beniz, Benli, Beril, Bezek, Bezen, Bezik, Bezir, Bezme, Biber, Biçem, Biçim, Biçki, Biçme, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Bilme, Binek, Biner, Binme, Birim, Birli, Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik,

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Beli, Bere, Beri, Berk, Beze, Bezm, Bibi, Bile, Bili, Bini, Biri, Briç, Brik, Briz, Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Çizi, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bez, Bin, Bir, Biz, Bre, Çek, Çil, Çim, Çir, Ebe, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kez, Kil, Kim, Kin, Kir, Leb, Lim, Lir, Meç, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Em, En, Er, İç, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.