BENZEŞ (TDK)

Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir.

Benzeş kelimesi baş harfi B son harfi Ş olan bir kelime. Başında B sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Z , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş . Başı B sonu Ş olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZERLİK Nedir?


1 . Benzer olma durumu: "Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz."- F. R. Atay.
2 . matematik İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

MÜŞABİH Nedir?

Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş.

NAZİ Nedir?

Nazizm yanlısı olan kimse.

NAZİR Nedir?

Benzer, eş, örnek.

B E E N Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Benzeş,

5 Harfli Kelimeler

Bezen, Nebze,

4 Harfli Kelimeler

Beze, Enez, Neşe,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Beş, Bez, Ebe, Şeb, Şen, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Be, En, Eş, Ne, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.