BENİMSENMEK (TDK)

Benimseme işine konu olmak: "Mutluluğa açık ruhsal durum benimsenince mutluluk sürekli olur."- H. Taner.

Benimsenmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MUTLULUK Nedir?

Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık: "Kâmuran'ın bahçesi ikisi arasında tam bir mutluluk durağı."- H. E. Adıvar.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

RUHSAL Nedir?


1 . Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.
2 . Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

B E E E K M M N N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Benimsenmek,

10 Harfli Kelimeler

Benimsemek, Benimsenme,

9 Harfli Kelimeler

Benimseme,

7 Harfli Kelimeler

Bekinme, Enenmek, Esnemek, Kesinme, Kimesne, Menemen,

6 Harfli Kelimeler

Binmek, Eksibe, Enemek, Enenme, Eskime, Esneme, Kesene, Menisk, Mesken, Sekene, Sekmen, Sinmek,

5 Harfli Kelimeler

Benek, Besin, Besni, Bikes, Binek, Binme, Eksen, Eksin, Emmek, Eneme, Eseme, Esmek, Esnek, İnmek, İsmen, Kesen, Kesim, Kesin, Kesme, Kimse, Mebni, Mesen, Nekes, Nemse, Nesim, Nesne, Seben, Sekme, Semen, Senek, Sinek, Sinme,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, Ekim, Ekin, Ekme, Eksi, Emek, Emen, Emik, Emin, Emme, Emmi, Enek, Enik, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İbne, İken, İnek, İnme, Kebe, Keme, Kene, Kese, Meke, Meme, Meni, Mine, Mink, Misk, Nebi, Nene, Nesi, Nine, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Ben, Bin, Ebe, Eke, Kem, Kes, Kim, Kin, Men, Mim, Mis, Nem, Nim, Sek, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, En, Es, İm, İn, İs, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.