BENİLDEMEK (TDK)

Belinlemek: "Gördü, çaldı saat / Benildeyip uyandınız, yataklar."- B. Necatigil.

Benildemek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİNLEMEK Nedir?

Birden uyanarak çevresine korku ile şaşkın şaşkın bakmak, irkilmek.

NECAT Nedir?

Kurtuluş.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

YATAK Nedir?


1 . Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek: "Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım."- R. H. Karay.
2 . Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte.
3 . Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb.
4 . coğrafya Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra.
5 . Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını: "Çakıl yatağı."- .
6 . Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim"- R. H. Karay.
7 . Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar.
8 . Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi.
9 . Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer: "Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı."- .
10 . Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça: "Namlu yatağı. Eksen yatağı."- . 1
1 . Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur. 1
2 . Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer. 1
3 . hayvan bilimi Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka.

B D E E E K L M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Benildemek, Denebilmek,

9 Harfli Kelimeler

Benildeme, Denebilme,

8 Harfli Kelimeler

Beklenme, Belenmek, Bilenmek, Delinmek, Denilmek, Denkleme, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Enikleme, İnekleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekinme, Bekleme, Belemek, Belenme, Benekli, Bilemek, Bilenme, Delinme, Denemek, Denilme, Denklem, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Elenmek, Endemik, İlenmek, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Beleme, Benlik, Bileme, Bilmek, Binmek, Delmek, Demlik, Deneme, Denmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Ebelik, Edilme, Edinme, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, İlenme, İnleme, Keleme, Kelime, Medeni, Meleke, Melike, Mendil, Nedime,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Bedik, Belde, Belek, Belen, Belik, Belki, Bende, Benek, Benli, Bilek, Bilme, Binek, Binme, Debil, Delik, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Dibek, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Ebeli, Eklem, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bide, Bile, Debi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dine, Dink, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İbne, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kebe, Kedi, Kele, Keme,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ebe, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Leb, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.