BENİÇİNCİ (TDK)

Beniçincilik görüşünü benimseyen, benmerkezci, egosantrist.

Beniçinci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENİÇİNCİLİK Nedir?

Dünyada kişinin benliğini merkez sayan felsefe görüşü, benmerkezcilik, egosantrizm.

BENMERKEZCİ Nedir?

Beniçinci.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

B C E N N Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Beniçinci,

7 Harfli Kelimeler

Bininci,

6 Harfli Kelimeler

Biçici, Binici, Çinici, Ecinni,

5 Harfli Kelimeler

Benci, Cebin, Cenin, Cibin, Çince, İçici, Niçin,

4 Harfli Kelimeler

Bini, Çine, Çini, İbne, İçin, İnce, İnci, İneç, Nebi, Neci, Nice, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bin, Cin, İnç, İni,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Çe, En, İç, İn, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.