BENGİLEMEK (TDK)

Bengi kılmak, sonsuz yaşama niteliği kazandırmak, ölümsüzleştirmek, ebedileş- tirmek.

Bengilemek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENGİ Nedir?

Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî.

EBEDİ Nedir?

Sonsuz, ölümsüz.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANDIRMA Nedir?

Kazandırmak işi.

KAZANDIRMAK Nedir?

Kazanmasını sağlamak.

KILMA Nedir?

Kılmak işi.

KILMAK Nedir?


1 - "Etmek", "yapmak" anlamında yardımcı eylem olarak kullanılır.
2 - (Namaz için) Yerine getirmek.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

ÖLÜMSÜ Nedir?

Ölümü andıran, ölüm durumuna yakışan.

ÖLÜMSÜZ Nedir?


1 - Hiçbir zaman ölmeyecek olan, °ebedi, °layemut.
2 - Hiç unutulmayacak, daima anılacak olan, °ebedi.
3 - Hiç unutulmayacak olan kimse.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRME Nedir?

Ölümsüzleştirmek işi.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK Nedir?

Ölümsüz duruma getirmek.

SONSUZ Nedir?


1 . Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî: "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak."- M. Yesari.
2 . Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan: "Sonsuz gök."- .
3 . Çok: "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var."- R. E. Ünaydın.
4 . isim Sonu ve sınırı olmayan şey.
5 . matematik Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

B E E E G K L M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Engebelik,

8 Harfli Kelimeler

Beklenme, Belenmek, Bilenmek, Engebeli, Enikleme, Gelinmek, Genelmek, İnekleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekinme, Bekleme, Belemek, Belenme, Benekli, Bilemek, Bilenme, Eklenme, Elenmek, Gebelik, Gelembe, Gelenek, Gelinme, Genelme, İlenmek, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Belgin, Benlik, Bileme, Bilmek, Binmek, Ebelik, Egemen, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Emekli, Enemek, Engebe, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, İlenme, İnleme, Keleme, Kelime, Kengel, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Belge, Belgi, Belik, Belki, Benek, Bengi, Benli, Bilek, Bilge, Bilme, Binek, Binme, Ebeli, Eklem, Eleme, Elgin, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, İlmek, İmlek, İnmek, Kelem, Liken, Mebni, Melek, Melik, Nemli, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Gebe, Gele, Gemi, Gene, Gine, İbne, İken, İlke, İlme, İmge, İnek, İnme, Kebe, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meni,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Ebe, Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Leb, Lig, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.