BEMBEYAZ (TDK)


1 . Çok beyaz veya apak: "Yanında kapkara yüzlü, bembeyaz dişli bir de zenci vardı."- R. H. Karay.
2 . zarf Pırıl pırıl, apaçık bir biçimde: "Bütün İzmit bir leylak demeti gibi bembeyaz, gözlerinin önüne açıldı."- A. İlhan.

Bembeyaz kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z . Başı B sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APAÇIK Nedir?

Çok açık, çok belirgin: "Apaçık bir yalanla kızı yanından uzaklaştırıyordu."- H. R. Gürpınar.

APAK Nedir?

Çok ak.

BEMBEYAZ Nedir?


1 . Çok beyaz veya apak: "Yanında kapkara yüzlü, bembeyaz dişli bir de zenci vardı."- R. H. Karay.
2 . zarf Pırıl pırıl, apaçık bir biçimde: "Bütün İzmit bir leylak demeti gibi bembeyaz, gözlerinin önüne açıldı."- A. İlhan.

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DEME Nedir?


1 . Demek işi: "Tencere dibin kara hikâyesi, kimin kime ne demeye hakkı var?"- H. Taner.
2 . Anlam: "Bu söz ne demeye gelir?"- .
3 . edebiyat Halk edebiyatında şiir.
4 . edebiyat Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad.
5 . edebiyat Ağıt.
6 . halk ağzında Atasözü.

DEMET Nedir?


1 - Bitki ya da çiçek bağlamı.
2 - Bağlanarak oluşturulmuş deste.
3 - Üstün yapılı bitkilerde özsuların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı ya da lifli kordon.
4 - Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu.
5 - Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin, yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu.

DİŞLİ Nedir?


1 . Dişleri olan.
2 . isim Dişleri olan çark.
3 . isim, hayvan bilimi Kaya balığı.
4 . isim Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç.
5 . mecaz Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse): "Tekel Bakanı gibi dişli, partinin ön sıralarında yeri olan bir bakanın kendi söyleyeceklerini önemsemeyeceğini bilirler."- N. Cumalı.
6 . mecaz Beklenmedik düzeyde olan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KAPKARA Nedir?


1 . Her yanı kara: "Dağlar kül rengi bir aydınlığın içinde kapkara yükseliyorlardı."- T. Buğra.
2 . Kömür gibi kara, simsiyah: "Gözleri zeytin gibi kapkara mahalle kızı..."- O. C. Kaygılı.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

LEYLAK Nedir?


1 . Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris).
2 . Bu ağacın koni durumunda toplanmış, beyaz, eflatun veya pembe renkte, güzel kokulu çiçekleri: "Bahar yağmuru ancak mor salkımlarla leylakların açtığı bir memlekette çekilebilir."- R. H. Karay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÜZLÜ Nedir?


1 . Yüzü herhangi bir nitelikte olan: "Yanında ... kapkara yüzlü, bembeyaz dişli lakin çırılçıplak olmayan bir de zenci vardı."- R. H. Karay.
2 . mecaz Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse).

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

ZENCİ Nedir?

Siyah ırktan olan kimse, siyahi: "Avrupalılar arasında, bizi zenci gibi kara zannedenler varmış."- F. R. Atay.

A B B E E M Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bembeyaz,

5 Harfli Kelimeler

Beyaz, Bezme, Emaye,

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Beze, Bezm, Emay, Ezme, Meze, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Bay, Baz, Bey, Bez, Ebe, Eza, Mey, Yaz, Yem, Zam, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, Ay, Az, Be, Em, Ey, Me, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.