BELİTLEME (TDK)


1 . Belitlemek işi.
2 . mantık Tümden gelişimci bir bilime esas olacak belit sistemi.

Belitleme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı B sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİT Nedir?

Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: ""Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir."- .

BELİTLEME Nedir?


1 . Belitlemek işi.
2 . mantık Tümden gelişimci bir bilime esas olacak belit sistemi.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ESAS Nedir?


1 . Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.
2 . Bir iş veya sözde doğru biçim: "Bu işin esası böyle değil."- .
3 . sıfat Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi: "Esas düşünce. Esas görev."- .

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞİM Nedir?


1 . Gelişme işi.
2 . Serpilip büyüme.
3 . İlerleme, inkişaf, tekâmül.
4 . tiyatro Aksiyon.

MANTIK Nedir?


1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı.
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin.
3 . felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

TÜMDEN Nedir?

Tümüyle, bütünüyle.

B E E E L L M T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Belitleme,

8 Harfli Kelimeler

Belletme, İlelebet,

7 Harfli Kelimeler

Beletme, Belleme, Biletme, Elletme, İteleme, Telleme, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellem, Bileme, Elemli, Eletme, Elleme, İletme, Millet, Teleme, Tembel,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Belli, Betim, Bilet, Bilme, Bitme, Ebeli, Elbet, Eleme, İllet, Metil, Milel, Telem, Telli, Temel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Ebet, Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Etil, Etli, Etme, İlle, İlme, İtme, Liet, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bit, Ebe, Eti, İle, Leb, Lim, Met, Mil, Mit, Tel, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Et, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.