BELİRTİLMEK (TDK)

Belirtme işine konu olmak: "Öldükten sonra övülür, göklere çıkartılır, eşsizliği, benzerliği belirtilir"- H. Taner.

Belirtilmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRTİ Nedir?


1 . Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Kendinde yaşlılığın en küçük belirtisi yok."- H. Taner.
2 . tıp (***) Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.

BELİRTİLİ Nedir?


1 . Belirtisi olan.
2 . Belirtilmiş olan, belirli kılınan.

BELİRTME Nedir?

Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih: "Gördüğüm aksaklıklar varsa belirtmemi istediler."- H. Taner.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARTI Nedir?

Boşaltım ile vücuttan dışarı çıkan madde, ıtrah maddesi.

EŞSİZ Nedir?


1 . Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan: "Güzelliğine hayran olduğum bu eşsiz şehre karşı, onun bir insanı olmak borcumu bir derece yerine getirip sevinmiştim."- H. Taner.
2 . Eş bulamamış, eşinden ayrılmış veya yanında eşi olmayan.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

B E E K L L M R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Belirtilmek,

10 Harfli Kelimeler

Belirtilme, Berkitilme, Biletilmek,

9 Harfli Kelimeler

Belirtmek, Bertilmek, Biletilme, Eritilmek, İletilmek, Kilitleme, Tembellik,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Belirtik, Belirtke, Belirtme, Berkitme, Bertilme, Biletmek, Birlemek, Birlikte, Bitirmek, Eritilme, İbretlik, İkiletme, İletilme, İlikleme, İrkiltme, Kertilme, Kirletme, Litrelik, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Bekitme, Belemir, Belirli, Belirme, Belirti, Belkili, Berkime, Bertmek, Bilemek, Bilerek, Biletli, Biletme, Birikme, Birleme, Bitirme, Eklemli, Ektirme, Elitlik, Eltilik, Emirlik, Erillik, Eritmek, İkileme, İlerlek, İletmek, İrkilme, İtilmek, Kemerli, Killeme, Kiremit, Mertlik, Metelik, Metilik, Rimelli, Teberli, Tekerli, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellem, Bellik, Bereli, Beriki, Bertik, Bertme, Betili, Bileme, Bilmek, Birlik, Bitler, Bitmek, Briket, Ebelik, Ekilme, Elemli, Emekli, Erimek, Eritme, Etkili, Etkime, İkilem, İletim, İletki, İletme, İtilme, Kelime, Kerime, Kertme, Kibrit, Kirtil, Lekeli, Melike, Mertek, Metrik, Millet, Ritmik, Tebrik, Tekbir,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belik, Belit, Belki, Belli, Beril, Beter, Betik, Betim, Bikir, Bilek, Bilet, Bilim, Bilir, Bilme, Birim, Birli, Bitek, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Bitme, Ebeli, Ekili, Eklem, Ekler, Elbet, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İbret, İbrik,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Beti, Bile, Bili, Biri, Brik, Brit, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leb, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.