BELİRTEÇ (TDK)


1 . Zarf.
2 . kimya Ayıraç.

Belirteç kelimesi baş harfi B son harfi Ç olan bir kelime. Başında B sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ç . Başı B sonu Ç olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRAÇ Nedir?

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

B E E L R T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Belirteç,

7 Harfli Kelimeler

Teberli,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Bitler, Çelebi,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Beril, Beter, Bilet, Ebeli, Elbet, Etçil, İbret, Letçe, Libre, Liret, Litre, Reçel, Teber, Terbi, Terli, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Beti, Bile, Briç, Brit, Çeri, Çete, Çile, Ebet, Elçi, Elit, Elti, Eril, Erte, Etçi, Eter, Etil, Etli, İbre, İçel, İçre, İlçe, İtçe, Leçe, Liet, Reel, Tere, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Çil, Çir, Çit, Ebe, Eti, İle, Leb, Lir, Ret, Tel, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, El, Er, Et, İç, İl, İt, Le, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.