BELİRGİN (TDK)

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih: "Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylan gözleriyle ... alımlı da sayılabilirdi."- E. Bener.

Belirgin kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N . Başı B sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIMLI Nedir?


1 . Alımı olan, çekici, cazibeli, albenili, cazip, cazibedar: "Hepsi, bu gelinler gibi nazlı, süslü ve alımlı hanımlar."- A. Ş. Hisar.
2 . Kurumlu, çalımlı, gururlu.

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

BARİ Nedir?

Hiç olmazsa, öyle ise.

BARİZ Nedir?

Açık, göze çarpan, belirgin: "Halk arasında da keder ve sevinç diye iki bariz heyecan olduğuna inanmıştı."- P. Safa.

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRGİN Nedir?

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih: "Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylan gözleriyle ... alımlı da sayılabilirdi."- E. Bener.

BESBELLİ Nedir?


1 . Açık, apaçık, çok belli: "Açlığını kim duyar eğri ovaların, yanık dağların / Ölülerin duymadığı besbelli."- F. H. Dağlarca.
2 . zarf Anlaşıldığına göre, anlaşılıyor ki: "Bu sonsuzluğun içinde işte besbelli sen de kendini kaybederek apışıp kalmışsın."- H. R. Gürpınar.

CEYLAN Nedir?

Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, ahu, gazal (Gazella dorcas).

ÇARPAN Nedir?

Bir çarpma işleminde çarpılan sayının kaç kez tekrarlanacağını gösteren sayı, çoğaltan: "7x3=7+7+7=2
1 işleminde
3 sayısı 7'nin çarpanıdır."- .

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SARİ Nedir?


1 - Başkasına geçen, geçici.
2 - Bulaşıcı, bulaşan (sayrılık).

SARİ Nedir?

(Hintçeden) Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş.

SARİH Nedir?

Açık, kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin: "O zaman Müfit'i sarih bir şüphe yakaladı."- P. Safa.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYILABİLİR Nedir?

Sayılma niteliği olan, "sayılamaz" karşıtı.

SİYA Nedir?

Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme.

SİYAH Nedir?


1 . Kara (II), ak, beyaz karşıtı: "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat, mecaz Bu renkte olan: "Siyah ekmek."- .
3 . Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

B E G L N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Belirgin,

7 Harfli Kelimeler

Belirgi,

6 Harfli Kelimeler

Belgin, Bilgin, Gerili, Gineli,

5 Harfli Kelimeler

Belgi, Bengi, Benli, Beril, Bilge, Bilgi, Bilir, Biner, Bingi, Birli, Elgin, Erbin, Ergin, Gelin, Gelir, Giren, İleri, Libre,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Bili, Bini, Biri, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Geri, Gibi, Gine, Gren, Gril, İbne, İbre, İlgi, İrin, Nebi, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Erg, Gen, Gri, İle, İni, İri, Leb, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, En, Er, Ge, İl, İn, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.