BELİNLEMEK (TDK)

Birden uyanarak çevresine korku ile şaşkın şaşkın bakmak, irkilmek.

Belinlemek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKMAK Nedir?


1 - Bakışı bir şey ya da yer üzerine çevirmek.
2 - Aramak.
3 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak.
4 - Bir şeyin gelişmesi ya da iyi bir durumda kalması için emek vermek.
5 - Beslemek, geçindirmek.
6 - (Bir iş) Birinden beklenmek.
7 - (Hasta için) Muayene etmek, tedavi etmek.
8 - Yoklamak, incelemek, denemek.
9 - Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak.
10 - Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. 1
1 - Gözetmek, ilgilenmek. 1
2 - (Renklerde) Benzemek, andırmak. 1
3 - Önem vermek, önem vererek üzerinde durmak. 1
4 - Anlamak, farkına varmak. 1
5 - Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki ya da önündeki işle uğraşır olmak.

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

İRKİLME Nedir?

İrkilmek işi: "İlk girip çıktığım yere karşı mutlaka böyle bir huylanma ve irkilme krizine tutuluyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İRKİLMEK Nedir?


1 . Ürkerek geri çekilir gibi olmak: "Elimi omzuna koyuyorum. İrkiliyor, sertçe çeviriyor bakışını."- E. Bener.
2 . Şaşırıp duraklamak.
3 . biyoloji Vücudun bir yeri dışarıdan gelen bir uyarıcının etkisiyle kanlanıp şişmek, taharrüş etmek.
4 . halk ağzında Akan bir şey, bir engel karşısında duraklayıp birikmek.

KORKU Nedir?


1 . Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara: "Yollarda korku kalmadı."- .
3 . ruh bilimi Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu.

ŞAŞKI Nedir?

Şaşma, şaşakalma.

ŞAŞKIN Nedir?


1 . Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş.
2 . Akılsız, sersem, budala.

B E E E K L L M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Beklenilme, Belinlemek,

9 Harfli Kelimeler

Beklemeli, Belikleme, Belinleme, Bellenmek, Nikelleme,

8 Harfli Kelimeler

Beklenme, Belenmek, Bellemek, Bellenme, Bilenmek, Eklemeli, Ellenmek, Enikleme, İnekleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekinme, Bekleme, Belemek, Belenme, Belleme, Benekli, Bilemek, Bilenme, Eklemli, Eklenme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, İlenmek, İnlemek, Killeme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellek, Bellem, Bellik, Benlik, Bileme, Bilmek, Binmek, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Elenme, Elleme, Emekli, Enemek, İlenme, İnleme, Keleme, Kelime, Lekeli, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Belik, Belki, Belli, Benek, Benli, Bilek, Bilme, Binek, Binme, Ebeli, Eklem, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, İlkel, İlmek, İmlek, İnmek, Kelem, Kelle, Kelli, Liken, Mebni, Melek, Melik, Milel, Nemli, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İbne, İken, İlke, İlle, İlme, İnek, İnme, Kebe, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meni, Mine, Mink, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Ebe, Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Leb, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.