BELGELENMEK (TDK)


1 . Belgeleme işine konu olmak.
2 . İki yıl üst üste aynı sınıfta kalan öğrenci okuldan çıkarılmak.

Belgelenmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BELGELEME Nedir?


1 . Belgelemek işi, tevsik.
2 . bir çalışma için gerekli belgeleri arama ve sağlama, belgelere dayandırma, dokümantasyon.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARILMAK Nedir?

Çıkarma işine konu olmak: "Biraz sonra sedye yukarı çıkarılıp koridora konuldu."- M. Ş. Esendal.

KALAN Nedir?


1 . Kalma işini yapan.
2 . Artan, mütebaki: "Kalan on lirayı Aliş'e verdim."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu.
4 . isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OKUL Nedir?


1 . Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep: "Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü: "Okul dağıldı."- .
3 . Ekol.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

ÜSTE Nedir?

Fazladan, ayrıca.

B E E E E G K L L M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Belgelenmek,

10 Harfli Kelimeler

Belgelemek, Belgelenme, Engellemek, Genellemek,

9 Harfli Kelimeler

Belgeleme, Bellenmek, Engelleme, Genelleme, Lekelenme,

8 Harfli Kelimeler

Beklenme, Belenmek, Bellemek, Bellenme, Ebelemek, Elekleme, Ellenmek, Geneleme, Genelmek, Lekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Belenme, Belleme, Ebeleme, Eklenme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Gelembe, Gelenek, Genelme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellek, Bellem, Egemen, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Elleme, Enemek, Engebe, Geleme, Gelmek, Keleme, Kengel, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Belge, Benek, Eklem, Eleme, Elmek, Eneme, Engel, Enlem, Gelen, Gelme, Genel, Kelem, Kelle, Melek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Gebe, Gele, Gene, Kebe, Kele, Keme, Kene, Leke, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Ebe, Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, Kel, Kem, Leb, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Ge, Ke, Le, Me, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.