BELERTMEK (TDK)

Gözünü, akı iyice belirecek bir biçimde açmak.

Belertmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

BELİ Nedir?

Evet.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

İYİCE Nedir?


1 . İyiye yakın: "İyice bir ev."- .
2 . zarf (iyi'ce) Çok, neredeyse tamamen: "Şapkası iyice yana yıkılmıştı."- Ç. Altan.
3 . zarf (iyi'ce) Gereği gibi: "Baltayı taşa mı vurduk, diyor, iyice görmemiş olacağım."- M. Ş. Esendal.

B E E E K L M R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Belertmek,

8 Harfli Kelimeler

Bekletme, Belermek, Belertme, Beletmek, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Belerme, Beletme, Bereket, Bertmek, Ekletme, Eletmek, Mertebe, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bertme, Ekleme, Elemek, Eletme, Erkete, Kebere, Keleme, Kemere, Kertme, Meleke, Mertek, Teleke, Teleme, Tembel, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Beter, Eklem, Ekler, Elbet, Eleme, Elmek, Ermek, Etmek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Melek, Merek, Meret, Metre, Remel, Teber, Tekel, Teker, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Terek, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Berk, Ebet, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Kebe, Kele, Keme, Kere, Kete, Krem, Leke, Meke, Mert, Reel, Teke, Tere, Terk,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Ket, Leb, Met, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Er, Et, Ke, Le, Me, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.