BEKTAŞİLİK (TDK)


1 . Bektaşi tarikatı.
2 . Bu tarikata mensup olma durumu.

Bektaşilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEKTAŞİ Nedir?

Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MENSUP Nedir?

Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse): "Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu."- Atatürk.

TARİK Nedir?

Yol.

TARİKAT Nedir?

Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma yollarından her biri.

A B E K K L T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bektaşilik,

8 Harfli Kelimeler

Beşiklik,

7 Harfli Kelimeler

Ateşlik, Atiklik, Bakilik, Bektaşi, Bileşik, Ekşilik, Ektilik, Eşitlik, İştikak, Şaibeli, Şakilik, Tabilik, Takkeli, Telakki,

6 Harfli Kelimeler

Ateşli, Beşlik, Betili, Ekşili, Etkili, İkitek, İletiş, İletki, İştial, İtalik, İtikal, Kabile, Kalite, Kaşeli, Katibe, Kelkit, Kitabe, Kitabi, Şikeli, Tekila, Teklik, Telaki, Teşkil,

5 Harfli Kelimeler

Balet, Batik, Belik, Belit, Belki, Beşik, Beşli, Betik, Bilek, Bilet, Biliş, Bişek, Bitek, Bitik, Bitiş, Bitki, Bitli, Ekili, Eşkal, Eşlik, Etlik, İbate, İkbal, İleti, İşkal, İşkil, İşlek, İşlik, İtila, İtlik, Kabil, Katil, Kelik, Keşik, Keşki, Ketal, Kikla, Kilit, Kitle, Klişe,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Aile, Akik, Akil, Akit, Akli, Alet, Atel, Ateş, Atik, Baki, Bale, Bati, Beka, Bela, Beli, Beta, Beti, Biat, Bile, Bili, Bişi, Ebat, Ekli, Ekşi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, İaşe, İbik, İbiş, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ali, Alt, Aşk, Ate, Ati, Bak, Bal, Baş, Bat, Bek, Bel, Beş, Bet, Bit, Ela, Elk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İta, İti, Kak, Kal, Kaş, Kat, Kek, Kel, Keş, Ket, Kik, Kil, Kit, Lak, Leb,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Aş, At, Be, Ek, El, Eş, Et, İl, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.