BEKLEMELİ (TDK)

Sınıfta kalıp derslere devam etmeyen (öğrenci).

Beklemeli kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERS Nedir?


1 . Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi: "Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre: "Dersin bitmesine beş dakika var."- .
3 . Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi: "Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu."- N. Cumalı.
4 . mecaz Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret: "En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz?"- H. Taner.

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

ETME Nedir?

Etmek işi.

KALIP Nedir?


1 . Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: "İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir."- P. Safa.
2 . Biçki modeli, patron.
3 . sıfat Genellikle küp biçiminde yapılan: "Bir kalıp peynir."- . "İki kalıp sabun."- .
4 . mecaz Gösterişli görünüş: "Kalıbına bakarsan aslan gibi."- .
5 . mecaz Biçim, durum: "Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu."- H. E. Adıvar.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

B E E E K L L M İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Beklemeli, Belikleme,

8 Harfli Kelimeler

Bellemek, Eklemeli,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Belleme, Bilemek, Eklemli, Ellemek, Killeme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellek, Bellem, Bellik, Bileme, Bilmek, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Elleme, Emekli, Keleme, Kelime, Lekeli, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belik, Belki, Belli, Bilek, Bilme, Ebeli, Eklem, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, İlkel, İlmek, İmlek, Kelem, Kelle, Kelli, Melek, Melik, Milel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Ekim, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, İlke, İlle, İlme, Kebe, Kele, Keme, Kile, Leke, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ebe, Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Leb, Lim, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.