BEDEVİLİK (TDK)

Bedevi olma durumu. Bedevilik -ği özel, isim XIII. yüzyılda kurulan bir Sünni tarikatı.

Bedevilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDEVİ Nedir?


1 . Çölde, çadırda yaşayan göçebe: "İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı."- F. R. Atay.
2 . mecaz Böyle bir hayat sürdüren kimse: "Devriyeler, isyancılara silah götüren bedevileri yakalamışlar."- A. İlhan. Bedevi (II) özel, isim (bedevi:) Arapça bedev³ Bedevilik tarikatından olan derviş.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

SÜNNİ Nedir?

Sünnet ehlinden olan kimse.

TARİK Nedir?

Yol.

TARİKAT Nedir?

Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma yollarından her biri.

YÜZYIL Nedir?


1 . Yüzyıllık süre, asır: "Yüzyıllardır düzelmemiş işleri düzeltecek değilsin ya!"- M. Ş. Esendal.
2 . İçinde yaşanılan zaman.
3 . Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

B D E E K L V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bedevilik,

7 Harfli Kelimeler

Develik,

6 Harfli Kelimeler

Bedevi, Beledi, Bildik, Develi, Divlek, Ebelik, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Bedii, Bedik, Belde, Belek, Belik, Belki, Bilek, Debil, Delik, Dibek, Dikel, Dilek, Divik, Ebeli, Ekili, Evlek, Evlik, İvedi, Kevel, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bide, Bile, Bili, Debi, Deli, Delk, Deve, Edik, Ekli, Elde, Elek, Elik, Evli, İbik, İdil, İlik, İlke, Kebe, Kedi, Kele, Kile, Kivi, Leke, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Dek, Dev, Dik, Dil, Ebe, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kil, Leb,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Ev, İl, Ke, Ki, Le, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.