BEDENCİ (TDK)

Beden eğitimi öğretmeni.

Bedenci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDEN Nedir?


1 . Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.
2 . Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde: "Yemen halkı yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için kabuğu kaynatıp içerler."- S. Birsel.
3 . Giysilerde ölçü.
4 . Kale duvarı.

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

ÖĞRETME Nedir?

Öğretmek işi.

ÖĞRETMEN Nedir?

Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, muallim, muallime: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen."- Y. Z. Ortaç.

B C D E E N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bedenci,

6 Harfli Kelimeler

Ecnebi,

5 Harfli Kelimeler

Beden, Bence, Benci, Bende, Cebin, Dince, Nedbe,

4 Harfli Kelimeler

Bide, Cebe, Cedi, Cide, Debi, Deni, Dine, İbne, İnce, Nebi, Nece, Neci, Nice,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Ben, Bin, Cin, Din, Ebe, Ece, Ede, Edi, İde,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, De, En, İn, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.