BEDBİNLİK (TDK)

Kötümserlik: "Benimki vehim, bedbinlik, şiddetli arzularda duyulan kaybetme korkusu."- R. H. Karay.

Bedbinlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARZU Nedir?


1 . İstek, dilek: "Kendi arzumla Anadolu'ya gitmek kararını verdim."- R. H. Karay.
2 . Heves: "İçimde nice zamandan kalma bir arzu var."- A. İlhan.

BEDBİN Nedir?

Kötümser: "Onu tanımasaydım insanlık hakkında bedbin bir fikir taşıyarak hayattan geçecektim."- Y. K. Beyatlı.

BEDBİNLİK Nedir?

Kötümserlik: "Benimki vehim, bedbinlik, şiddetli arzularda duyulan kaybetme korkusu."- R. H. Karay.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KAYBETME Nedir?

Kaybetmek işi, yitirme: "Benimki vehim, bedbinlik, şiddetli arzularda duyulan kaybetme korkusu."- R. H. Karay.

KORKU Nedir?


1 . Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara: "Yollarda korku kalmadı."- .
3 . ruh bilimi Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

KÖTÜMSER Nedir?

Her şeyi kötü yanıyla ele alan, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı: "Günlerimi neşeli ve hülyalı iki kısma ayıran iki tabiatım, kötümser ve iyimser, iki felsefem vardı."- A. Ş. Hisar.

KÖTÜMSERLİK Nedir?


1 . Kötümser olma durumu, karamsarlık, bedbinlik: "Bir kötümserlik bürümüş sizin içinizi."- N. Ataç.
2 . felsefe Her şeyi en kötü yanından ele alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü, pesimizm.

ŞİDDETLİ Nedir?


1 . Etkisi çok olan, zorlu: "Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu."- F. R. Atay.
2 . Hızlı: "Şiddetli yağmurun damlaları camı dövüyordu."- R. Enis.
3 . Aşırı: "Şiddetli geçimsizlik."- .

VEHİM Nedir?

Kuruntu.

B B D E K L N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bedbinlik,

7 Harfli Kelimeler

Dikenli, İbnelik,

6 Harfli Kelimeler

Bedbin, Benlik, Bildik, Binlik, Dikine, İlinek, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Bedik, Belik, Belki, Benli, Bilek, Bindi, Binek, Debil, Delik, Denli, Dibek, Dikel, Diken, Dilek, Dinek, Dinli, Ekili, İlkin, Kendi, Kinli, Liken, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bibi, Bide, Bile, Bili, Bini, Debi, Deli, Delk, Deni, Denk, Dine, Dini, Dink, Edik, Ekin, Ekli, Elik, Enik, Enli, İbik, İbne, İdil, İken, İlik, İlke, İndi, İnek, İnik, Kedi, Kile, Link, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Dek, Dik, Dil, Din, Edi, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kil, Kin, Leb,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, En, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.