BECERİKSİZLEŞMEK (TDK)

Beceriksiz bir duruma gelmek.

Beceriksizleşmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi Ş , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E , Başı B sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BECERİKSİZ Nedir?


1 . Becerisi olmayan, usta olmayan: "O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı."- A. Ş. Hisar.
2 . zarf Beceri göstermeden: "Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır."- H. C. Yalçın.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

B C E E E E K K L M R S Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Beceriksizleşme,

11 Harfli Kelimeler

Bezemecilik, Merkezcilik, Sirkeleşmek, Şekerlemeci,

10 Harfli Kelimeler

Beceriksiz, Becerilmek, Bezeklemek, Bezirlemek, Erkekleşme, Eskileşmek, Ezbercilik, Ezberlemek, İşkembesiz, Kirişlemek, Sebzecilik, Semercilik, Sirkeleşme, Şekercilik, Şekerlemek, Zemberekli,

9 Harfli Kelimeler

Becerikli, Becerilme, Bekleşmek, Berelemek, Bezekleme, Bezelemek, Bezirleme, Birleşmek, Cerbezeli, Erimezlik, Erişilmek, Erksizlik, Eskileşme, Eşlemesiz, Ezberleme, İkileşmek, İkizleşme, İrileşmek, İşkembeci, İşkembeli, Kelimesiz, Keselemek, Keşikleme, Kirişleme, Merkezcil, Mesirelik, Mezecilik, Rezelemek, Sekilemek, Serkeşlik, Sikkeleme, Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Becermek, Beklemek, Bekleşme, Bekrilik, Belermek, Belirmek, Belirsiz, Bereleme, Berkimek, Beslemek, Beşiklik, Beşlemek, Bezcilik, Bezeleme, Bezemeci, Bezemeli, Bezilmek, Bezlemek, Bikeslik, Bileşmek, Bilişmek, Birikmek, Birlemek, Birleşik, Birleşim, Birleşme, Bizlemek, Cebirsel, Ebelemek, Eklemsiz, Ekleşmek, Ekmeksiz, Eksilmek, Erişilme, Erkeksiz, Ermişlik, Ersizlik, Eskrimci, Esmerlik, Esriklik,

7 Harfli Kelimeler

Becerme, Bekleme, Belemek, Belemir, Belerme, Beliriş, Belirme, Berkime, Berklik, Beserek, Besleme, Besmele, Beşerli, Beşizli, Beşleme, Bezekli, Bezemek, Bezilme, Bezleme, Bilecik, Bilemek, Bilerek, Bileşik, Bileşim, Bileşke, Bileşme, Bilezik, Bilişme, Bilmece, Birecik, Bireşim, Birikme, Birleme, Bizleme, Cerbeze, Cezbeli, Ebeleme, Ekilmek, Eklemek, Ekleşme,

6 Harfli Kelimeler

Beceri, Beleme, Bereli, Beriki, Besici, Besili, Beslek, Beşiri, Beşlik, Bezeli, Bezeme, Bezmek, Bileme, Bilmek, Bilmiş, Birlik, Bismil, Brezil, Cebeli, Cebire, Cemile, Cereme, Cezire, Ebelik, Ebesiz, Ekecek, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Eksibe, Ekşili, Ekşime, Elbise, Elemek, Elezer, Emekli, Eriksi, Erimek, Erimez, Erişim,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belce, Belek, Beleş, Belik, Belki, Beril, Beşer, Beşik, Beşiz, Beşli, Beşme, Bezci, Bezek, Bezik, Bezir, Beziş, Bezme, Bezsi, Bicik, Bikes, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Biliş, Bilme, Birci, Birim, Birli, Bişek, Bizce, Cebel, Cebir, Celbe, Celse, Cemil, Cemre, Cesim, Cezbe,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Berk, Besi, Beze, Bezm, Bile, Bili, Biri, Bişi, Breş, Brik, Briz, Cebe, Celi, Cemi, Ecel, Ecir, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erce, Erek, Erik, Eril, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bez, Bir, Biz, Bre, Cem, Cer, Cim, Ebe, Ece, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Kez, Kik, Kil, Kim, Kir, Leb, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Em, Er, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.