BEBEKLEŞMEK (TDK)

Bebek gibi davranışlarda bulunmak.

Bebekleşmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEBEK Nedir?


1 . Meme veya kucak çocuğu.
2 . Plastik, tahta, bez vb.nden yapılan insan biçiminde oyuncak: "Yarın seni bonmarşeye götüreceğim, beğendiğin bebeği alacağım."- H. E. Adıvar.
3 . Göz bebeği: "Uzun kirpikli gözleri sık sık açılıp kapanıyor, bebekleri daima hareket ediyordu."- P. Safa.
4 . ünlem Sevgi bildiren bir seslenme sözü.

BULUNMAK Nedir?


1 . Bulma işine konu olmak: "Yerde para bulundu."- .
2 . (-de) Herhangi bir durumda olmak: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.
3 . (-de) Bir yerde olmak: "İçinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu."- Atatürk.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

B B E E E E K K L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bebekleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Bebekleşme,

9 Harfli Kelimeler

Bekleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Beklemek, Bekleşme, Beşlemek, Ebelemek, Ekleşmek, Eşelemek, Kekeleme, Keşlemek,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Beşleme, Ebeleme, Eklemek, Ekleşme, Eşeleme, Eşlemek, Kekleme, Kelebek, Keşleme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Ekleme, Elemek, Eşelek, Eşleme, Kekeme, Keleme, Meleke, Şebeke,

5 Harfli Kelimeler

Bebek, Belek, Beleş, Beşme, Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kelek, Kelem, Keleş, Keşke, Melek, Meleş, Şebek, Şekel, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Eşek, Eşme, Kebe, Keke, Kele, Keme, Leke, Meke, Meşe, Meşk,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Ebe, Eke, Elk, Kek, Kel, Kem, Keş, Leb, Leş, Şeb, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Eş, Ke, Le, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.