BEŞPARMAK (TDK)


1 . Derisi dikenlilerden, beş ışınlı yıldız biçiminde bir deniz hayvanı, beşpençe (Uraster).
2 . Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş.

Beşparmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEŞPENÇE Nedir?

Beşparmak.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇUBUKLU Nedir?


1 . Çubuğu olan.
2 . Uzunlamasına çizgili (kumaş): "Kırmızı çubuklu, soluk entarisinin bir eteğini beline sokmuş."- P. Safa.

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

DİKENLİ Nedir?


1 . Dikenli olan: "Dikenli çiçek."- .
2 . Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer): "Dikenli tarla."- .
3 . mecaz Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren: "Corielanus, Shakespeare'in gerek oynanması gerek yorumu en güç, en dikenli yapıtlarından biridir."- H. Taner.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

IŞINLI Nedir?

Işın veren, ışın saçan.

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

YILDIZ Nedir?


1 . Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük."- Y. K. Beyatlı.
2 . Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star: "Bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti."- H. Taner.
3 . Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil: "Türk bayrağındaki yıldız beş ışınlıdır."- .
4 . sıfat Bu biçimde olan.
5 . mecaz Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: "Cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim."- Y. Z. Ortaç.
6 . mecaz Baht, şans, talih.
7 . denizcilik Kuzey yönü, kuzey.

A A B E K M P R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Beşparmak,

7 Harfli Kelimeler

Akamber,

6 Harfli Kelimeler

Başmak, Kabare, Kamber, Kamera, Kaşmer, Makber, Parmak, Şaprak,

5 Harfli Kelimeler

Abraş, Akabe, Akbaş, Akrep, Akşam, Ambar, Amber, Amper, Aşmak, Bakam, Bakma, Barak, Barem, Barka, Başak, Başka, Bekar, Erbaa, Erbap, Erbaş, Eşarp, Kamer, Kapma, Karma, Kaşar, Kebap, Keşap, Kramp, Krema, Marka, Marke, Maşer, Merak, Parka, Parke, Perma, Rakam, Ramak, Rampa, Rebap,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Akar, Akma, Apak, Apaş, Apre, Arak, Arap, Arka, Arma, Arpa, Arşe, Aşar, Aşma, Bara, Bark, Beka, Berk, Breş, Kaba, Kabe, Kama, Kame, Kamp, Kara, Kare, Kaşe, Krem, Krep, Kreş, Maaş, Mapa, Mark, Marş, Maşa, Mera, Meşk, Para, Pare, Park,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Aka, Ama, Ara, Ark, Arp, Arş, Aşk, Bak, Bap, Bar, Baş, Bek, Beş, Bre, Erk, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kem, Kep, Ker, Keş, Maş, Pak, Pek, Peş, Rab, Ram, Rap, Şak, Şap, Şeb, Şek, Şem, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, Aş, Be, Ek, Em, Er, Eş, Ke, Me, Pe, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.