BEŞİNCİ (TDK)

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

Beşinci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖRDÜN Nedir?

Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi.

DÖRDÜNCÜ Nedir?

Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

B C E N İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Beşinci,

5 Harfli Kelimeler

Benci, Biniş, Cebin, Cibin,

4 Harfli Kelimeler

Bini, Bişi, İbiş, İbne, İnce, İnci, İniş, Nebi, Neci, Nice, Şeci, Şeni,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Beş, Bin, Cin, İni, Niş, Şeb, Şen, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, En, Eş, İn, İş, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.