BEŞERİ (TDK)

İnsanoğluyla ilgili.

Beşeri kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ . Başı B sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İNSANOĞLU Nedir?

İnsan, âdemoğlu.

B E E R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Beşer,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Beri, Breş, Eriş, İbre, Şeri,

3 Harfli Kelimeler

Beş, Bir, Bre, Ebe, Şeb, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Be, Er, Eş, İş, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.