BEĞENDİRMEK (TDK)

Beğenilmesini, hoş görünmesini sağlamak: "Bunun ilk kademesi Ali Bey'e hikâyesini beğendirmek olacaktı."- H. E. Adıvar.

Beğendirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEĞENDİRMEK Nedir?

Beğenilmesini, hoş görünmesini sağlamak: "Bunun ilk kademesi Ali Bey'e hikâyesini beğendirmek olacaktı."- H. E. Adıvar.

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNME Nedir?

Görünmek işi: "Sabaha karşı Sevgi odaya girdiğinde gelişini duydu ama uyur gibi görünmeyi doğru buldu."- N. Cumalı.

KADEM Nedir?


1 . Ayak, adım.
2 . Fut: "On kadem uzunluğunda."- .
3 . mecaz Uğur (I).

KADEME Nedir?


1 . Aşama, basamak, derece.
2 . askerlik Motorlu araçların bakım ve onarım işlerinin yapıldığı birim, bakımevi.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

B D E E E K M N R Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Beğendirmek,

10 Harfli Kelimeler

Beğendirme,

8 Harfli Kelimeler

Beğenmek, Berkinme, Değinmek, Değirmek, Değirmen, Direnmek, Eğdirmek, İğrenmek, Mendirek,

7 Harfli Kelimeler

Beğenir, Beğenme, Bekinme, Berkime, Değinme, Değirme, Denemek, Diremek, Direnme, Edinmek, Eğdirme, Eğinmek, Eğirmek, Eğirmen, Endemik, Erinmek, Ermenek, İğrenme, Meğerki,

6 Harfli Kelimeler

Beğeni, Bendir, Binmek, Birden, Değmek, Değnek, Deneme, Denmek, Dereke, Derken, Dermek, Dernek, Dikmen, Dinmek, Direme, Edinme, Edirne, Eğinme, Eğirme, Enberi, Enemek, Erimek, Erinme, Ermeni, Kebere, Kemere, Kendir, Kerime, Kermen, Kirmen, Medeni, Minber, Minder, Nedime, Nerede,

5 Harfli Kelimeler

Beden, Bedik, Bedir, Bekri, Bende, Benek, Binek, Biner, Binme, Değer, Değim, Değin, Değme, Demek, Demin, Demir, Denek, Denim, Denme, Derbi, Derik, Derin, Derme, Dibek, Diğer, Diken, Dikme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Eğmek, Eğrim, Ender, Eneme, Erbin, Erdek, Erdem, Erden, Erime,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Beri, Berk, Bide, Brik, Debi, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Eğer, Eğik, Eğim, Eğin, Eğir, Eğme, Eğri, Ekim, Ekin, Ekme, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Ben, Bin, Bir, Bre, Dek, Dem, Dik, Din, Ebe, Ede, Edi, Eğe, Eke, Erk, İde, Kem, Ker, Kim, Kin, Kir, Men, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, Em, En, Er, İğ, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.