BAYKUŞ (TDK)

Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı: "Surun yıkık burçlarından baykuşlar gülüyor."- H. Taner.

Baykuş kelimesi baş harfi B son harfi Ş olan bir kelime. Başında B sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi Ş . Başı B sonu Ş olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAYKUŞ Nedir?

Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı: "Surun yıkık burçlarından baykuşlar gülüyor."- H. Taner.

BURÇ Nedir?


1 . Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı: "Surun yıkık burçlarından baykuşlar gülüyor."- H. Taner.
2 . gök bilimi Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad.
3 . teknik Demir aksamın birbirine değmesini engellemek, boşlukları doldurmak amacıyla sarı, karbon, plastik vb.nden yapılan bir motor parçası.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

KULAK Nedir?


1 . Başın her iki yanında bulunan işitme organı: "Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum."- H. C. Yalçın.
2 . anatomi Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü: "Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu."- H. E. Adıvar.
3 . Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri.
4 . müzik Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu.
5 . Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça.
6 . coğrafya Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri.
7 . mecaz Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

SORGU Nedir?


1 . Sorma işi: "Soracakları varmış yıllardır sorarlar / Anlaşılan bu sorgu daha yıllarca sürecek."- A. İlhan.
2 . hukuk Ceza muhakemeleri usul kanununa göre, sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak yargıç karşısındaki beyanı, istintak.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

YIKIK Nedir?

Yıkılmış olan, harap, viran: "Oradaki yıkık evin kapısından belki gökyüzüne gireceğiz."- R. N. Güntekin.

YIRTICI Nedir?


1 . Beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan).
2 . mecaz Kan dökmekten, insan öldürmekten zevk alan (kimse): "Uzun bir müddet insanın yırtıcı hayvanat cinsinden bir mahluk olduğunu ispat için binbir dereden su getirdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . mecaz Tiz, yüksek (ses): "Bir sabah ev halkı, aşçı Şerife Hanım'ın yırtıcı çığlıklarıyla uyandı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz İş bitiren, mahir: "Buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı ve zengin adamıdır."- M. Ş. Esendal.

A B K U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Baykuş,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Uşak, Uyak,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Aşk, Bak, Baş, Bay, Kaş, Kay, Kuş, Şak, Şua, Yak, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Aş, Ay, Bu, Şu, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.