BAYATİ (TDK)

Türk müziğinde uşşak dörtlüsüne buselik beşlisi katılmasıyla yapılmış eski bir makam.

Bayati kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi İ . Başı B sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEŞLİ Nedir?


1 . Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde beş işareti bulunan kâğıt veya pul.
3 . isim, edebiyat Divan edebiyatında beş dizeli bölümlerden oluşmuş manzume, muhammes.
4 . isim, edebiyat Halk edebiyatında üçlemeli bir bende, konu ile ilgili aynı ölçüde bir çift dizenin bağlanmasıyla oluşan manzume.
5 . isim, müzik Beş ses veya beş müzik aracı için yazılan müzik eseri, kentet, kuintet.
6 . isim, müzik Beş müzisyenin çaldığı caz orkestrası.

BUSELİK Nedir?

Klasik Türk müziğinde on üç basit makamdan biri.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

DÖRTLÜ Nedir?


1 . Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan: "Dörtlü sefer tası. Dörtlü abajur."- .
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde dört işareti bulunan kâğıt veya pul.
3 . isim, müzik Dört kişiden oluşan müzik topluluğu, kuartet.
4 . isim Taşıtlarda uyarı için dört sinyal lambasının aynı anda yanıp sönmesini sağlayan düzen, flaşör.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATILMA Nedir?


1 . Katılmak işi: "Kadının üretime dolaysız katılması, ona ekonomik özgürlüğünü sağlamaktır."- A. İlhan.
2 . toplum bilimi İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

UŞŞAK Nedir?

Türk müziğinde ana makamlardan biri.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A B T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Bayati,

5 Harfli Kelimeler

Bayat, Tabya,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Bati, Bayi, Biat, Taba, Tabi, Taya, Yaba,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Ata, Ati, Aya, Bat, Bay, Bit, İta, Tab, Tay, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, At, Ay, İt, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.