BATAKÇIL (TDK)

Bataklıkları seven, bataklıklarda yaşayan (bitki, hayvan).

Batakçıl kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I , sekizinci harfi L . Başı B sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATAK Nedir?


1 . Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay.
2 . Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat, mecaz Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış.

BATAKLI Nedir?

Bataklığı olan (yer).

BATAKLIK Nedir?


1 . Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge: "Bataklıklarda birçok hayvan yığıldı kaldı."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Uygunsuz ve kötü, ahlak dışı durum: "Bizler kendisini bu bataklıktan kurtarmak için fazlasını bile yaptık."- E. İ. Benice.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A B I K L T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Batakçıl,

7 Harfli Kelimeler

Batakçı, Bataklı, Tabakçı,

6 Harfli Kelimeler

Alaçık, Alıkça, Atalık, Balçak, Balçık, Baltık, Çatlak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Açlık, Akçıl, Alçak, Altık, Bakaç, Bakla, Balat, Balık, Balkı, Balta, Batak, Batık, Batıl, Batkı, Bıçak, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çatak, Çatal, Çatık, Çatkı, Çıtak, Itlak, Kaçlı, Kaçta, Kalbı, Kalça, Kalıç, Kalıt, Katlı, Kıtal, Laçka, Lakçı, Tabak,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Açık, Açıt, Açkı, Akaç, Akça, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Altı, Atak, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Bakı, Bala, Batı, Çaba, Çakı, Çalı, Çatı, Çıta, Kaba, Kaça, Kaçı, Kala, Katı, Kıta, Laka, Lata, Taba, Tabl, Taka, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ata, Baç, Bak, Bal, Bat, Çak, Çal, Çat, Çıt, Kaç, Kal, Kat, Kıç, Kıl, Kıt, Lak, Tab, Taç, Tak, Tal, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.