BASTIRIM (TDK)

Ruh dünyasında oluşan tepkimelerin bilinç dışına yansıması.

Bastırım kelimesi baş harfi B son harfi M olan bir kelime. Başında B sonunda M olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi M . Başı B sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİNÇ Nedir?


1 . İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.
2 . Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü.
3 . Dimağ.
4 . mecaz Temel bilgi, temel görüş.
5 . ruh bilimi Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur: "Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı?"- F. R. Atay.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

TEPKİME Nedir?


1 . Tepkimek işi.
2 . kimya Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

YANSI Nedir?


1 . Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü.
2 . fizik Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs.
3 . biyoloji Tepke.

YANSIMA Nedir?


1 . Yansımak işi: "Balkon penceresinden dolan ışık, ak saçlarından süt mavisi yansımalar yapıyor."- A. İlhan.
2 . Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirme, inikâs: "Durgun denizler yıldızların yansımasıyla yıldızlandı."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . dil bilgisi Doğa seslerine benzer seslerle yapılan kelime, taklidî kelime, onomatope: Gürültü, şırıltı, bıngıldak, güm güm, vızıldamak vb.

A B I I M R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bastırım,

7 Harfli Kelimeler

Isırtma, Sırıtma,

6 Harfli Kelimeler

Arıtım, Isırma, Isıtma, Sırıma, Tırsma,

5 Harfli Kelimeler

Artım, Astım, Basım, Bastı, Istar, Martı, Mastı, Mısır, Mısra, Rabıt, Rasıt, Sabır, Sarım, Satım, Satır, Sırat, Sırım, Sırma, Sıtma, Tarım, Tasım, Tımar, Tırıs,

4 Harfli Kelimeler

Artı, Asım, Asır, Atım, Barı, Bası, Batı, Itır, Mars, Mart, Rast, Sarı, Satı, Sıma, Sıra, Sırt, Star, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Art, Ası, Ast, Bar, Bas, Bat, Ira, Isı, Mas, Mat, Rab, Ram, Sam, Sır, Tab, Tam, Tar, Tas, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, Ar, As, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.