BASTIRILMIŞ (TDK)

Baskı altında tutulmuş.

Bastırılmış kelimesi baş harfi B son harfi Ş olan bir kelime. Başında B sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş . Başı B sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BASKI Nedir?


1 . Bir eserin basılış biçimi veya durumu, print: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar.
2 . Bası sayısı: "Bu gazetenin baskısı yüz bindir."- .
3 . Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon: "Sözlüğün yeni baskısı."- .
4 . Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı: "Etek baskısı."- .
5 . Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı.
6 . Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
7 . spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
8 . ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

A B I I I L M R S T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bastırılış,

9 Harfli Kelimeler

Batırılış, Ilıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Arıtılış, Bastırım, Bastırış, Isırılma, Isıtılma,

7 Harfli Kelimeler

Artımlı, Astımlı, Basılış, Batırış, Isırtma, Islatış, Mırıltı, Mısırlı, Sabırlı, Sarılış, Sarımlı, Satılış, Sırıtış, Sırıtma, Sırmalı, Sıtmalı, Şarıltı, Şırıltı, Taşımsı, Tımarlı, Tıraşlı,

6 Harfli Kelimeler

Altmış, Arıtım, Arıtış, Asılış, Asıltı, Aşırtı, Atılım, Atılış, Basılı, Batılı, Ilıtma, Isırma, Isıtış, Isıtma, Işıltı, Işıtım, Işıtma, Itırlı, Sarılı, Sıralı, Sırıma, Şartlı, Şıralı, Tılsım, Tırsma,

5 Harfli Kelimeler

Artım, Artış, Asılı, Astım, Aşılı, Aşırı, Atılı, Barış, Basım, Basış, Bastı, Başlı, Batıl, Batış, Ilıma, Iltar, Istar, Işıma, Iştır, Martı, Mastı, Mısır, Mısra, Rabıt, Rasıt, Sabır, Sarım, Sarış, Satım, Satır, Satış, Sırat, Sırım, Sırlı, Sırma, Sıtma, Şatır, Tarım, Tasım, Taşıl,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alış, Altı, Arış, Arlı, Artı, Asıl, Asım, Asır, Aşım, Aşıt, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Barı, Bası, Batı, Ilım, Isıl, Işıl, Itır, Malt, Mars, Marş, Mart, Rast, Salı, Salt, Sarı, Satı, Sıla, Sıma, Sıra, Sırt, Star, Şart, Şıra, Tabl, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Alt, Arı, Arş, Art, Ası, Ast, Aşı, Bal, Bar, Bas, Baş, Bat, Ira, Isı, Lam, Mal, Mas, Maş, Mat, Rab, Ram, Sal, Sam, Sır, Şal, Şat, Tab, Tal, Tam, Tar, Tas, Taş, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Ar, As, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.