BASTIBACAK (TDK)


1 . Bacakları kısa veya çarpık (kimse).
2 . mecaz Yaramaz (çocuk).

Bastıbacak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

ÇARPIK Nedir?


1 . Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı: "İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu."- Ç. Altan.
2 . mecaz Kötü: "Oraya özellikle çarpık vasıfları olanları toplarlarmış."- H. Taner.
3 . Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan.
4 . zarf, mecaz Aksi, ters, huysuz bir biçimde: "Nedense Makbule, bu davetten çarpık dönüyordu."- R. N. Güntekin.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARAMAZ Nedir?


1 . Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.
2 . Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı: "Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu."- R. N. Güntekin.
3 . Çapkın.

A A A B B C I K S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bastıbacak,

7 Harfli Kelimeler

Babacık,

6 Harfli Kelimeler

Akbaba, Aksata, Babaca, Bastık, Kabaca, Kasaba, Kasacı, Kısaca, Sabıka, Tabaka, Takacı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abbas, Acaba, Askat, Bacak, Basak, Basık, Baskı, Basta, Bastı, Batak, Batık, Batkı, Iskat, Kasıt, Sabık, Sakat, Sakıt, Sıcak, Tabak, Takas, Taksa,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Asık, Askı, Atak, Atık, Atkı, Baba, Baca, Bacı, Bakı, Baks, Bası, Batı, Caba, Caka, Iska, Kaba, Kasa, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Saat, Saba, Saka, Satı, Taba, Taka, Takı, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Bak, Bas, Bat, Cık, Cıs, Kas, Kat, Kıt, Sac, Sak, Sık, Tab, Tak, Tas, Tık, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, As, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.