BASMAKALIPLIK (TDK)

Basmakalıp olma durumu: "Basmakalıba aykırı düşeni anlatmakla, basmakalıplığın daha iyi vurgulanacağını öğrenirken yıllar geçiyor."- T. Uyar.

Basmakalıplık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi P , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı B sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATMA Nedir?

Anlatmak işi: "O ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ANLATMAK Nedir?


1 . Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak, bilgi vermek, izah etmek: "Gece sabaha kadar düşündüğü şeyleri babasına da anlatmak isterdi."- P. Safa.
2 . İnandırmak, ikna etmek: "Derdinizi ona anlatmak kolay değil."- .
3 . (nsz) Söylemek, nakletmek: "Sonra bir hikâye anlattı."- A. Ş. Hisar.

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

BASMA Nedir?


1 . Basmak işi.
2 . Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua.
3 . İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun.
4 . Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş: "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti."- P. Safa.
6 . jeoloji Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.
7 . sıfat Basılmış, matbu.
8 . halk ağzında Gübre, tezek.

BASMAK Nedir?


1 - Ayak tabanını vücudun ya da bacağın ağırlığını verecek biçimde bir yere ya da bir şeyin üstüne koymak.
2 - (Küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek.
3 - Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek.
4 - Sıkıştırarak yerleştirmek.
5 - Bası işi yapmak, tabetmek.
6 - Örtmek, bürümek, kaplamak.
7 - Bir şey üzerinde kalıp, mühür gibi bir araçla iz yapmak.
8 - Baskın yapmak.
9 - Kimi adlarla birlikte sertlik, aşırılık anlamlarında yardımcı eylem olarak kullanılır.
10 - Bir kimse bir yaşa girmek. 1
1 - Çevreyi kaplamak. 1
2 - Basınç yaparak sıvı ve gazları itmek.

BASMAKALIP Nedir?

Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe: "Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu."- H. Taner.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

VURGU Nedir?

Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.

A A A B I I K K L L M P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Basmakalıplık,

10 Harfli Kelimeler

Balıklamak, Baskılamak, Basmakalıp, Islıklamak, Kalıplamak, Pasaklılık,

9 Harfli Kelimeler

Asalaklık, Balıklama, Basamaklı, Baskılama, Iskalamak, Islıklama, Kalabalık, Kalıplama, Kapalılık, Kaplamalı, Kaplamsal, Paskallık, Sıkılamak,

8 Harfli Kelimeler

Ablaklık, Alabalık, Bakılmak, Bakımlık, Baklalık, Baklamsı, Balkımak, Ballamak, Balsamlı, Basıklık, Basılmak, Baskılık, Basmalık, Bıkılmak, Bılkımak, Iskalama, Islaklık, Kalıplık, Kalpaklı, Kapılmak, Kaplamak, Kaplamlı, Kapsamak, Kapsamlı, Kasabalı, Kasaplık, Kasılmak, Kısalmak, Kısılmak, Laklamak, Lambalık, Paklamak, Sabıkalı, Saklamak, Salaklık, Salkımak, Sallamak, Salmalık, Sapaklık, Sapıklık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Akbakla, Akbalık, Akbasma, Akılsal, Aklamak, Aksakal, Aksamak, Alakalı, Albasma, Alıklık, Allamak, Asılmak, Askılık, Asmalık, Bakılma, Bakımlı, Baklalı, Balalık, Balıklı, Balkıma, Ballama, Basaklı, Basamak, Basılma, Baskılı, Basmalı, Bıkılma, Bılkıma, Iklamak, Ipıslak, Islamak, Kabalak, Kabalık, Kakılma, Kakmalı, Kalımlı, Kalıplı, Kalmalı, Kalplık,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akıllı, Aklama, Aksama, Alaplı, Alımlı, Allama, Alpaka, Alpaks, Alplık, Amalık, Apalak, Asalak, Asıllı, Asılma, Askılı, Asmalı, Bakkal, Bakmak, Balama, Ballık, Balsam, Basıla, Basılı, Basmak, Bıkmak, Iklama, Ilımak, Islama, Kabala, Kakıma, Kalaba, Kalkma, Kalmak, Kalpak, Kamalı, Kapalı, Kapama, Kapılı, Kaplam,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Aklık, Akmak, Akpas, Aksak, Aksam, Alaka, Alkım, Allık, Almak, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Bakam, Bakım, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Ballı, Basak, Basık, Basım, Baskı, Basma, Bıkma, Ilıma, Islak, Islık, Kabak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalas, Kalbı, Kalık, Kalım,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Apak, Asal, Asap, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Bakı, Baks, Bala, Bası, Ilık, Ilım, Isıl, Iska, Kaba, Kaka, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kapı, Kasa, Kask, Kısa, Klas, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Aks, Ala, Alp, Ama, Asa, Ası, Ask, Bak, Bal, Bap, Bas, Isı, Kak, Kal, Kam, Kap, Kas, Kıl, Lak, Lal, Lam, Lap, Mal, Mas, Pak, Pal, Pas, Sak, Sal, Sam, Sap, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.