BASMACILIK (TDK)


1 . Basma alım satımı.
2 . Pamuklu, tülbent vb. üzerine kalıpla desen basma işi.
3 . eskimiş Matbaacılık.

Basmacılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASMA Nedir?


1 . Basmak işi.
2 . Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua.
3 . İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun.
4 . Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş: "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti."- P. Safa.
6 . jeoloji Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.
7 . sıfat Basılmış, matbu.
8 . halk ağzında Gübre, tezek.

DESEN Nedir?


1 . Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim.
2 . Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir.
3 . Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.
4 . Desen yapma sanatı: "O, desen öğreniyor."- .

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

KALIP Nedir?


1 . Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: "İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir."- P. Safa.
2 . Biçki modeli, patron.
3 . sıfat Genellikle küp biçiminde yapılan: "Bir kalıp peynir."- . "İki kalıp sabun."- .
4 . mecaz Gösterişli görünüş: "Kalıbına bakarsan aslan gibi."- .
5 . mecaz Biçim, durum: "Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu."- H. E. Adıvar.

MATBAA Nedir?

Basımevi: "Bu kitap büyük pederin matbaasında diziliyordu"- H. Taner.

MATBAACI Nedir?

Basımcı, basımevi sahibi.

MATBAACILIK Nedir?

Basımcılık.

PAMUK Nedir?


1 . Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium).
2 . Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.
3 . Bu tellerin işlenmiş biçimi: "Yaraya pamuk koydu."- .
4 . sıfat Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış: "Pamuk iplik. Pamuk bez."- .
5 . Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav.

PAMUKLU Nedir?


1 . Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş): "Üstünde pamuklu Şam hırkası, daha üstünde yorganlar ve battaniyeler vardı."- A. Ş. Hisar.
2 . isim Yüzüyle astarı arasına pamuk yayılarak dikilen hırka.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SATIM Nedir?

Satış: "'O Kimdi' adlı polisiye bir sevda romanı yayımladı. 'O Kimdi'yi de satımda bulamazsın."- S. İleri.

TÜLBENT Nedir?


1 . İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bez: "Orta hâlli hanımlar renkli yeldirmeler giyerler ve beyaz tülbent başörtüleri örtünürlerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Bu bezden yapılmış baş örtüsü: "Mürüvvet bacı, limon küfü tülbendini düşmesin diye bir ucundan ısırmış, elinde süzgeçle çıkageldi."- A. İlhan.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

A A B C I I K L M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Basmacılık, Sambacılık,

8 Harfli Kelimeler

Abacılık, Acıkılma, Baklamsı, Basılmak, Basmalık, Sabıkalı, Sıkılama,

7 Harfli Kelimeler

Amcalık, Asılmak, Asmalık, Bacaklı, Bacılık, Bakılma, Bakımcı, Bakımlı, Balkıma, Basaklı, Basılma, Basımcı, Baskıcı, Baskılı, Basmacı, Basmalı, Bıkılma, Bılkıma, Islamak, Kasılma, Kısalma, Kısılma, Makaslı, Masalcı, Mıskala, Salkıma, Sambacı, Sıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acımsı, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Amalık, Asılma, Askıcı, Askılı, Asmalı, Bakıcı, Balsam, Basıcı, Basıla, Basılı, Basmak, Cakalı, Camlık, Iklama, Ilıcak, Ilımak, Isıcam, Islama, Kalıcı, Kamacı, Kamalı, Kasacı, Kasalı, Kısaca, Lakacı, Lamacı, Mablak, Maslak, Mıskal, Sabıka,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Ablak, Acılı, Acıma, Akıcı, Aksam, Alıcı, Alkım, Almak, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Bacak, Bakam, Bakım, Bakla, Bakma, Balcı, Balık, Balkı, Basak, Basık, Basım, Baskı, Basma, Bıcıl, Bıkma, Camlı, Camsı, Cıbıl, Ilıca, Ilıma, Islak, Islık, Kalas, Kalbı, Kalcı, Kalım,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Amca, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Baca, Bacı, Bakı, Baks, Bala, Bası, Caba, Caka, Cılk, Ilık, Ilım, Isıl, Iska, Kaba, Kala, Kama, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lama, Mala, Masa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Bak, Bal, Bas, Cam, Cık, Cıs, Isı, Kal, Kam, Kas, Kıl, Lak, Lam, Mal, Mas, Sac, Sak, Sal, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.