BASKETÇİ (TDK)


1 . Basketbolcu.
2 . sıfat Basketbolcuya özgü: "Uzun basketçi parmaklarıyla paketinden tebeşir beyazı bir sigara çekti."- A. İlhan.

Basketçi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASKET Nedir?


1 . Basketbolda kazanılan sayı.
2 . Basketbol.

BASKETBOL Nedir?

Sepettopu.

BASKETÇİ Nedir?


1 . Basketbolcu.
2 . sıfat Basketbolcuya özgü: "Uzun basketçi parmaklarıyla paketinden tebeşir beyazı bir sigara çekti."- A. İlhan.

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

PAKET Nedir?


1 - İçinde bir ya da birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak hazırlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne.
2 - Yiyecek, ilaç gibi şeylerin kâğıda sarılarak ya da bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş belli bir miktarı.
3 - Genellikle soyut herhangi bir şey için o konuda alınmış kararların önerilerin tümü.

PARMAK Nedir?


1 . İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri: "Uzun, sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış, boksörün kulağını koparıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . sıfat Eni bu organ kadar olan: "Değneği iki parmak kısaltmalı."- .
3 . sıfat Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan: "Bir parmak bal."- .
4 . Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri.
5 . matematik İnç.
6 . mecaz Bir işe karışmış olma ilgisi: "Bu işte onun parmağı var."- .
7 . eskimiş Arşının yirmi dörtte biri.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SİGARA Nedir?

İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne: "İhtiyar diplomat sigara üstüne sigara yakıyordu."- Ö. Seyfettin.

TEBEŞİR Nedir?


1 . Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya.
2 . Bu maddeden yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk: "Tahta başında, elimde tebeşir, sallanıyorum."- Y. Z. Ortaç.

A B E K S T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Basketçi,

7 Harfli Kelimeler

Basitçe, Kasetçi,

6 Harfli Kelimeler

Asetik, Basket, İsabet, İsteka, Katibe, Kitabe, Sabite,

5 Harfli Kelimeler

Astik, Basit, Batik, Bekas, Bekçi, Betik, Bikes, Bitek, Esbak, Etçik, İbate, İstek, Kaset, Kasti, Kesat, Kesit, Sabit, Sakit, Sebat, Seçki, Setik, Taksi, Tekçi,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Akçe, Akis, Akit, Akse, Aksi, Asit, Atik, Baki, Baks, Bati, Beis, Beka, Besi, Beta, Beti, Biat, Çeki, Çise, Çita, Ebat, Eksi, Ekti, Esik, Eski, Etçi, Etik, Etki, İtçe, Kabe, Kase, Kast, Kati, Keçi, Kist, Sabi, Saik, Sake, Saki,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Aks, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Baç, Bak, Bas, Bat, Bek, Bet, Bit, Çak, Çat, Çek, Çis, Çit, Eti, İka, İsa, İta, Kaç, Kas, Kat, Kes, Ket, Kit, Saç, Sak, Sek, Set, Sik, Sit, Ski, Tab, Taç,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, As, At, Be, Çe, Ek, Es, Et, İç, İs, İt, Ke, Ki, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.