BASİTLEŞTİRMEK (TDK)

Gereksiz ayrıntılardan arıtarak sade duruma getirmek.

Basitleştirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRINTI Nedir?


1 . Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, detay: "Az daha kuşku diyecektim herkes gibi. Oysa şüphe başka, kuşku başka şeydir. Bir ayrıntı sorunu ama neylersiniz ki dilin inceliği ayrıntılara dayanır."- H. Taner.
2 . Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat.
3 . tiyatro Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEREKSİZ Nedir?


1 . Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz.
2 . zarf Boş yere.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SADE Nedir?


1 . Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: "İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil."- M. Ş. Esendal.
2 . Şeker katılmamış (kahve): "Sade kahve."- .
3 . zarf (sa:'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: "Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz."- R. N. Güntekin.
4 . edebiyat Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım): "Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir."- Y. K. Beyatlı.

A B E E K L M R S T T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Basitleştirmek, Sabitleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Basitleştirme, Sabitleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Aksettirilme, Aritmetiksel,

11 Harfli Kelimeler

Basitleşmek, Bateristlik, Bileştirmek, Sabitleşmek, Tabiileşmek, Tiritleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Aksettiriş, Aksettirme, Asrileşmek, Bakterisit, Basitleşme, Berkitilme, Bileştirme, Bitkileşme, Estirilmek, İbretialem, Kestirilme, Sabitleşme, Tabiileşme, Taksimetre, Tiritleşme,

9 Harfli Kelimeler

Aksileşme, Altimetre, Aritmetik, Artistlik, Asileşmek, Asimetrik, Asrileşme, Basiretli, Başkilise, Batimetre, Batimetri, Belirtmek, Bertilmek, Birleşmek, Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Eskitilme, Estirilme, Etkileşim, İletişmek, İrileşmek, İstikamet, İşkembeli, Katileşme, Kerametli, Kirişleme, Kistleşme, Mesirelik, Meslektaş, Metreslik, Sabretmek, Silktirme, Şerbetlik, Şetaretli, Takimetre, Tebeşirli, Tersbeşik,

8 Harfli Kelimeler

Alşimist, Artistik, Asileşme, Asimetri, Balistik, Basitlik, Başkesit, Baterist, Bekletiş, Belirmek, Belirtik, Belirtiş, Belirtke, Belirtme, Berkemal, Berkitme, Bertilme, Bestekar, Bestelik, Betimsel, Bileşmek, Biletmek, Bilişmek, Birlemek, Birleşik, Birleşim, Birleşme, Birlikte, Bisiklet, Bitirmek, Bitişmek, Bitkisel, Eksiltme, Elastiki, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Esmerlik,

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Aksetme, Ametist, Amirlik, Aritmik, Asimile, Asrilik, Aşermek, Ateşkes, Ateşlik, Atletik, Bakteri, Baritli, Basiret, Başeser, Başeski, Bekaret, Bekitme, Bektaşi, Belemir, Beliriş, Belirme, Belirti, Berkime, Bertmek, Besalet, Besteli, Beşamel, Beşaret, Beşerli, Bilakis, Bilemek, Bilerek, Bileşik, Bileşim, Bileşke, Bileşme, Biletme, Bilişme, Bireşim,

6 Harfli Kelimeler

Abstre, Aktris, Aleksi, Alşimi, Aritmi, Artist, Asetik, Asilik, Askeri, Aşerme, Aşiret, Ateist, Ateşli, Bakire, Basket, Baskil, Bateri, Bereli, Beriki, Bertik, Bertme, Besili, Beslek, Beşiri, Beşlik, Betili, Bileme, Bilmek, Bilmiş, Bilsat, Birlik, Birsam, Bismil, Bitler, Bitlis, Bitmek, Bitter, Braket, Briket, Ebelik,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Altes, Amber, Amele, Asker, Astik, Atlet, Bakir, Balet, Barem, Baret, Barit, Basil, Basit, Batik, Bekar, Bekas, Bekri, Belek, Beleş, Belik, Belit, Belki, Berat, Beril, Beste, Beşer, Beşik, Beşli, Beşme, Beter, Betik, Betim, Bikes, Bikir, Bilar, Bilek, Bilet, Bilim, Bilir,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Arşe, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Baki, Baks, Bale, Bari, Bark, Bati, Beis, Beka, Bela, Beli, Bere, Beri, Berk,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Asi, Ask, Ast, Aşk, Ate, Ati, Bak, Bal, Bar, Bas, Baş, Bat, Bek, Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, Be, Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.