BASİRETSİZLİK (TDK)

Gerçekleri, ileriyi ve uzağı görememe, sağgörüden yoksun olma.

Basiretsizlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı B sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

SAĞGÖRÜ Nedir?

Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret, vizyon.

YOKSUN Nedir?

Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.

A B E K L R S S T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Basiretsizlik,

12 Harfli Kelimeler

İsabetsizlik,

11 Harfli Kelimeler

Bisikletsiz,

10 Harfli Kelimeler

Basiretsiz, Belirtisiz,

9 Harfli Kelimeler

Basiretli, İsabetsiz, Kalitesiz, Lastiksiz, Latekssiz, Stabilize,

8 Harfli Kelimeler

Balistik, Barizlik, Basitlik, Belirsiz, Belirtik, Biletsiz, Birlikte, Bisiklet, Bitkisel, Elastiki, Ersizlik, İbretlik, İltisaki, İsabetli, İskitler, İsteksiz, İstikbal, İstikraz, İstiskal, Kesirsiz, Kibirsiz, Kilitsiz, Krizalit, Sabitlik, Tabiilik, Taksirli, Terliksi, Terzilik, Tesirsiz, Zabitlik,

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Ailesiz, Asrilik, Bakteri, Baritli, Basiret, Belirti, Betisiz, Bilakis, Bilezik, Bilisiz, Eksilti, Elastik, Eristik, Esirlik, Etkisiz, İkizler, İktibas, İliksiz, İlistir, İltibas, İltisak, İstekli, İsterik, İstiare, İstikra, İtibari, İzbelik, Kalibre, Kesirli, Kibirli, Kristal, Lasteks, Realist, Reislik, Resital, Satirik, Sekizli, Sertlik, Siirtli,

6 Harfli Kelimeler

Abstre, Aktris, Aleksi, Asbest, Asetik, Asilik, Askeri, Bakire, Basket, Baskil, Bateri, Beriki, Bertik, Besili, Betili, Bilsat, Birisi, Birlik, Bitler, Bitlis, Braket, Brezil, Briket, Ekabir, Ekstra, Eriksi, Erksiz, Esatir, Etkili, İbaret, İbikli, İbiksi, İkizli, İktiza, İletki, İliksi, İrilik, İsabet, İsilik, İsteka,

5 Harfli Kelimeler

Alize, Altes, Asist, Asker, Astik, Azeri, Bakir, Balet, Baret, Barit, Bariz, Basil, Basit, Batik, Bazik, Bazit, Bekar, Bekas, Bekri, Belik, Belit, Belki, Berat, Beril, Betik, Bezik, Bezir, Bezsi, Bikes, Bikir, Bilar, Bilek, Bilet, Bilir, Biraz, Birli, Bitek, Bitik, Bitki, Bitli,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Ases, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atik, Azil, Azit, Baki, Baks, Bale, Bari, Bark, Bati, Beis, Beka, Bela, Beli, Beri, Berk, Besi, Beta, Beti, Biat, Bile, Bili, Bira, Biri,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Arz, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Bak, Bal, Bar, Bas, Bat, Baz, Bek, Bel, Bet, Bez, Bir, Bit, Biz, Bre, Ela, Elk, Erk, Eti, Eza, İka, İki, İla, İle, İlk, İri,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, As, At, Az, Be, Ek, El, Er, Es, Et, İl, İs, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.