BASBARİTON (TDK)

Basın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen buna karşın basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen sesi olan sanatçı.

Basbariton kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N . Başı B sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

BUNA Nedir?

"Bu" adılının yönelme durumu.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KARŞIN Nedir?

Gerekenin veya mantığın tersine olarak, rağmen.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATÇI Nedir?


1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse: "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

A A B B N O R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Arabist, Bariton, Borasit, Rabbani, Santiar,

6 Harfli Kelimeler

Asorti, Basari, Baston, Bistro, Borani, Borina, Bostan, Otarsi, Santra, Sarban, Sinara, Tarsin,

5 Harfli Kelimeler

Abani, Abbas, Abosa, Arabi, Arsin, Asabi, Astar, Atari, Babai, Baran, Barba, Barit, Baron, Basar, Basit, Basta, Batar, Bobin, Boran, Borat, Borsa, İsnat, Nasir, Rasat, Saban, Sabit, Sanat, Sarat, Satir, Sirto, Sonar, Sonat, Sonra, Sorit, Sorti, Taban, Tabir, Tasar, Tasni, Tiran,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abis, Abra, Anot, Aort, Arsa, Asar, Asit, Asri, Baba, Babi, Bana, Bani, Bant, Bara, Bari, Baro, Bati, Biat, Bina, Bira, Bora, Brit, İbra, İnat, İrat, İsot, Naat, Nara, Nato, Nisa, Nota, Onar, Onat, Oran, Orsa, Orta, Rant, Rast, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, Ban, Bar, Bas, Bat, Bin, Bir, Bit, Boa, Bor, Bot, İrs, İsa, İta, Nar, Nas, Not, Oba, Ona, Ons, Ora, Rab, Rot, San, Sin, Sit, Son,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, As, At, İn, İs, İt, On, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.