BASAMAKLI (TDK)

Basamağı olan, basamak basamak olan: "Nereden geldiği belli olmayan bir tekme ile ilerideki birkaç basamaklı merdivenden yuvarlanıyor."- R. N. Güntekin.

Basamaklı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı B sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASAMAK Nedir?


1 . Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri: "Koşarak basamaklara yürüdü, merdivenleri bir solukta çıktı."- P. Safa.
2 . Derece, aşama, kerte, evre.
3 . mecaz Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer: "Bunlar memleketin edebiyat tarihinde beni yavaş yavaş yükselten birer basamak."- H. E. Adıvar.
4 . matematik Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane: "Onlar basamağı. Yüzler basamağı."- .
5 . matematik Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.

BASAMAKLI Nedir?

Basamağı olan, basamak basamak olan: "Nereden geldiği belli olmayan bir tekme ile ilerideki birkaç basamaklı merdivenden yuvarlanıyor."- R. N. Güntekin.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İLERİDE Nedir?


1 - Gelecekte, gelecek zamanda.
2 - Ötede.

MERDİVEN Nedir?

Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi: "Bu merdivenleri yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TEKME Nedir?


1 . Ayakla vuruş: "Zeynep Kadın, bir süre tekmeler, yumruklar altında bunalıp kalıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Hayvanın art ayağıyla vurması, çifte.

YUVA Nedir?


1 . Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak: "O zamanlar ... mezarlıkların serviliklerine gizlenen eski bülbül yuvaları meşhurdu."- A. Ş. Hisar.
2 . Genellikle ailenin oturduğu ev: "İnsanın kendi yuvasından daha sıcak ... ve samimi; hiçbir yer olmazdı."- S. F. Abasıyanık.
3 . İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu.
4 . Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer.
5 . Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk: "Diş yuvası. Kilit yuvası."- .
6 . mecaz Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer: "Hırsız yuvası."- .
7 . mecaz Bir şeyin öğretildiği yer: "İrfan yuvası."- .
8 . mecaz Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Bu oda böcek yuvası."- .

YUVAR Nedir?


1 . Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim.
2 . gök bilimi Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

A A A B I K L M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Basamaklı, Baskılama,

8 Harfli Kelimeler

Baklamsı, Basılmak, Basmalık, Iskalama, Kasabalı,

7 Harfli Kelimeler

Akbasma, Albasma, Asılmak, Asmalık, Bakılma, Balkıma, Basaklı, Basamak, Basılma, Basmalı, Islamak, Kasılma, Kısalma, Makaslı, Mıskala, Saklama, Salkıma,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Amalık, Asalak, Asılma, Asmalı, Balama, Balsam, Basıla, Basmak, Iklama, Islama, Kabala, Kalaba, Kamalı, Kasaba, Kasalı, Mablak, Maslak, Mıskal, Sabıka, Sakalı, Salkım, Salmak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Aksam, Alaka, Alkım, Almak, Asklı, Aslık, Asmak, Bakam, Bakım, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Basak, Basık, Basım, Baskı, Basma, Bıkma, Islak, Kalas, Kalbı, Kalım, Kalma, Kasım, Kaslı, Kasma, Kılma, Kısma, Lamba, Makas, Malak, Masal, Sabık, Sakal, Saklı, Salak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Bakı, Baks, Bala, Bası, Iska, Kaba, Kala, Kama, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lama, Mala, Masa, Mask, Saba, Saka, Sala, Salı, Sıla, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Bak, Bal, Bas, Kal, Kam, Kas, Kıl, Lak, Lam, Mal, Mas, Sak, Sal, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.