BASINÇÖLÇER (TDK)

Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre.

Basınçölçer kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı B sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BARO Nedir?

Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.

BAROMETRE Nedir?

Basınçölçer.

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

ÖLÇER Nedir?

Ateşi karıştıracak demir kol.

TESPİ Nedir?

Yaylalarda yetişen, birkaç metre boyunda, çok dallı, boz yapraklı, fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı.

YÜKSELTİ Nedir?


1 . Tümsek.
2 . coğrafya Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, yükseklik, rakım, irtifa: "Ankara'nın yükseltisi 850 metredir."- .

A B E I L N R S Ç Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Basınçölçer,

9 Harfli Kelimeler

Basıölçer,

8 Harfli Kelimeler

Açıölçer,

6 Harfli Kelimeler

Basınç, Rölans, Sarnıç,

5 Harfli Kelimeler

Aslen, Baççı, Basen, Basın, Bölen, Çanlı, Çıban, Çınar, Ensar, Laçın, Lanse, Nasıl, Nasır, Ölçer, Önsel, Sabır, Saçlı, Sanlı, Sanrı, Seçal, Sıçan, Sırça,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Alçı, Alıç, Alın, Arlı, Asıl, Asır, Bale, Barı, Bası, Bela, Böle, Çalı, Çare, Çıra, Elan, Esna, Lens, Nale, Önel, Ören, Röle, Saçı, Salı, Sanı, Sarı, Sena, Sera, Sıla, Sıra, Söbe,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Açı, Anı, Arı, Ası, Baç, Bal, Ban, Bar, Bas, Bel, Ben, Bön, Bre, Çal, Çan, Çar, Çeç, Çın, Çöl, Ela, Ira, Lan, Leb, Lös, Nal, Nar, Nas, Örs, Rab, Saç, Sal, San, Sel, Sen, Ser, Sır, Sör,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Al, An, Ar, As, Be, Çe, El, En, Er, Es, La, Le, Ne, Öç, Ön, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.