BASIMCILIK (TDK)

Basımevi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık.

Basımcılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASIMEVİ Nedir?

Bası işi yapılan yer, °matbaa.

BASMA Nedir?


1 . Basmak işi.
2 . Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua.
3 . İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun.
4 . Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş: "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti."- P. Safa.
6 . jeoloji Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.
7 . sıfat Basılmış, matbu.
8 . halk ağzında Gübre, tezek.

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

MATBAA Nedir?

Basımevi: "Bu kitap büyük pederin matbaasında diziliyordu"- H. Taner.

MATBAACI Nedir?

Basımcı, basımevi sahibi.

MATBAACILIK Nedir?

Basımcılık.

A B C I I I K L M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Basımcılık,

9 Harfli Kelimeler

Basıcılık,

7 Harfli Kelimeler

Bacılık, Bakımcı, Bakımlı, Basımcı, Baskıcı, Baskılı, Bıkılma, Bılkıma, Kısılma, Sıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Acımsı, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Askıcı, Askılı, Bakıcı, Basıcı, Basılı, Camlık, Ilıcak, Ilımak, Isıcam, Kalıcı, Mıskal, Salkım, Sıkıca, Sıkıcı, Sılacı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Alkım, Asılı, Asklı, Aslık, Bakım, Balcı, Balık, Balkı, Basık, Basım, Baskı, Bıcıl, Bıkma, Camlı, Camsı, Cıbıl, Ilıca, Ilıma, Islak, Islık, Kalbı, Kalcı, Kalım, Kasım, Kaslı, Kılma, Kımıl, Kısım, Kısma, Malcı, Sabık, Saklı, Salcı, Salık, Sıcak, Sıkım, Sıkma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Asık, Asıl, Asım, Askı, Bacı, Bakı, Baks, Bası, Cılk, Ilık, Ilım, Isıl, Iska, Kısa, Klas, Mask, Salı, Sıkı, Sıla, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Aks, Ası, Ask, Bak, Bal, Bas, Cam, Cık, Cıs, Isı, Kal, Kam, Kas, Kıl, Lak, Lam, Mal, Mas, Sac, Sak, Sal, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.