BASIÖLÇER (TDK)


1 . Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre.
2 . Akışkanların basıncını ölçen araç.

Basıölçer kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ö , altıncı harfi L , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı B sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

AKIŞKAN Nedir?

Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan (sıvı veya gaz), seyyal.

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

BELİ Nedir?

Evet.

BUHAR Nedir?

Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu: "Bu bombardımanda ne yeni silahların çelik sesini işittik ne de buharı andıran dumanla karışık şimşeği gözlerimizi kamaştırdı."- R. H. Karay.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

MANOMETRE Nedir?

Basıölçer.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

A B E I L R S Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Basıölçer,

5 Harfli Kelimeler

Ölçer, Sabır, Saçlı, Seçal, Sırça,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Alçı, Alıç, Arlı, Asıl, Asır, Bale, Barı, Bası, Bela, Böle, Çalı, Çare, Çıra, Röle, Saçı, Salı, Sarı, Sera, Sıla, Sıra, Söbe,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Açı, Arı, Ası, Baç, Bal, Bar, Bas, Bel, Bre, Çal, Çar, Çöl, Ela, Ira, Leb, Lös, Örs, Rab, Saç, Sal, Sel, Ser, Sır, Sör,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Al, Ar, As, Be, Çe, El, Er, Es, La, Le, Öç, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.