BARLANMAK (TDK)

Küf bağlamak, kirlenmek.

Barlanmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLAM Nedir?


1 . Deste.
2 . Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir."- A. Cemal.
3 . dil bilimi Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.
4 . edebiyat Bent.

BAĞLAMA Nedir?


1 . Bağlamak işi.
2 . Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz.
3 . Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb.
4 . dil bilgisi Ulama.

BAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak: "Gemiyi iskeleye bağlamak."- .
2 . Düğümlemek: "İpi ipe bağlamak."- .
3 . (-i) Yara ilaç koyup bezle sarmak: "Yarayı bağlamak."- .
4 . (-i) Denk yapmak, paket yapmak: "Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak."- .
5 . (nsz) Oluşmak, tutmak, meydana gelmek: "Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı / Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı."- F. N. Çamlıbel.
6 . Bir iş veya kimse için ayırmak, tahsis etmek: "Birine haftalık bağlamak."- .
7 . Anlaşma yapmak: "İşleri sözleşmeye bağlamak."- .
8 . (-i) Uyulması zorunlu olmak: "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır."- Anayasa.
9 . Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak: "Bu iş beni çok bağladı."- .
10 . (-i) Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak. 1
1 . (-i) Geçişi engellemek: "Bütün yolları bağlamışlar."- . 1
2 . (-i) Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek. 1
3 . (-i) Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek. 1
4 . mecaz Gönlünü kazanmak: "Bu davranışınız beni size bağladı."- . 1
5 . mecaz Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak. 1
6 . mecaz Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak: "Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?"- R. N. Güntekin.

KİRLENME Nedir?

Kirlenmek işi: "Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir."- Anayasa.

KİRLENMEK Nedir?


1 . Kirli duruma gelmek, pislenmek.
2 . Kadının ırzına geçilmek, iffeti bozulmak, lekelenmek.
3 . Kadın aybaşı olmak.
4 . mecaz Onuru lekelenmek.

A A A B K L M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Arlanmak, Banlamak, Karlanma,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Abramak, Aklanma, Alarmak, Alkarna, Almanak, Anlamak, Aranmak, Arlanma, Banlama, Kabarma, Kalamar, Kanlama, Karaman, Karlama, Makarna, Malkara,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Abrama, Aklama, Akraba, Alarma, Anamal, Ankara, Anlama, Araban, Aramak, Aranma, Bakara, Baklan, Balama, Balkan, Balkar, Banmak, Baraka, Barlam, Kabala, Kabana, Kabara, Kalaba, Kamara, Kanama, Kanara, Karama, Mablak, Makara, Malkar, Maraba,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Ablak, Akala, Aklan, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Alkan, Almak, Alman, Ambar, Anlak, Anlam, Anmak, Araba, Araka, Arama, Bakam, Bakan, Bakla, Bakma, Balar, Banak, Banal, Banka, Banma, Barak, Baran, Barka, Kaban, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanma, Karma, Lamba, Malak, Maral,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Arak, Arka, Arma, Bala, Bana, Bank, Bara, Bark, Kaba, Kala, Kama, Kana, Kara, Klan, Kral, Laka, Lama, Mala, Mana, Mark, Marn, Nara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ala, Ama, Ana, Ara, Ark, Bak, Bal, Ban, Bar, Kal, Kam, Kan, Kar, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nar, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.